Omgevingsvergunning Rijkel nr. 10

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning Rijkel nr. 10
Kenmerk:NL.IMRO.0889.OVRijkelnr10
Datum: 9 augustus 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl