Bebouwde gebieden, veegplan 2019

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bebouwde gebieden, veegplan 2019
Kenmerk:NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019
Datum:19 juni 2019
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl