Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Bebouwde Gebieden

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Bebouwde Gebieden
Kenmerk:NL.IMRO.0889.BPBebouwdgebiedUit
Datum:12 december 2016
Status:Deels onherroepelijk in werking
Type:Gerechtelijke uitspraak
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl