Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030
Kenmerk:NL.IMRO.0889.IGSVMAASPLASSEN
Datum:13 maart 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl