Bebouwde gebieden Beesel

Kenmerk
NL.IMRO.0889.bebouwdgebied
Datum
20 juni 2016
Status
Deels onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan