Bebouwde gebieden Beesel

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bebouwde gebieden Beesel
Kenmerk:NL.IMRO.0889.bebouwdgebied
Datum:20 juni 2016
Status:Deels onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl