Meer informatie

Planning

Hieronder leggen we in een aantal stappen uit wat er tot nu toe is gedaan. Ook blikken we vooruit en delen we wat de vervolgstappen zijn. De vervolgstappen zijn hieronder schuingedrukt weergegeven.

Stappen tot nu toe
Besluit gemeenteraad over nieuwbouw IKC Oktober 2021
Besluit gemeenteraad over locatie nieuwe IKC Oktober 2022
Besluit college over bouwheerschap bij gemeente Juni 2023
Opstellen programma van eisen Januari - april 2024
Besluit gemeenteraad integratie gymzaal binnen IKC Maart 2024
Businesscase 't Rovertje gereed - ondertekening intentieovereenkomst April 2024
Besluit gemeenteraad over programma van eisen + kredietvotering 3 juli 2024
Fase voorlopig ontwerp Juli 2024 - oktober 2024
Fase definitiefontwerp Oktober 2024 - januari 2025
Fase omgevingsvergunning Oktober 2024 - augustus 2025
Beheer en exploitatie (afspraken en overeenkomsten) Januari 2024 - december 2025
Bouwvoorbereiding Januari 2025 - april 2025
Aanbesteding werken/aanneemovereenkomst Juni 2025
Realisatie Augustus 2025 - december 2026

Vragen en antwoorden

Waarom komt er een nieuw schoolgebouw?

Het huidige schoolgebouw van basisschool Het Spick is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Een nieuwe school is daarom gewenst.

Welke doelgroepen krijgen een plek binnen het Integraal Kindcentrum?

Binnen het nieuwe IKC is er plek voor jong en oud. Er is ruimte voor basisonderwijs, kinderopvang, dagopvang voor ouderen en sport.

Wat wordt de locatie van het Integraal Kindcentrum?
Het IKC komt op het Rijkelseveld op locatie de Solberg.

Hoe zit het met de gymzaal?
Er komt een nieuwe gymzaal binnen het IKC in Beesel. Dat besluit nam de gemeenteraad van de gemeente Beesel op 4 maart 2024. De nieuwe gymzaal vervangt de huidige gymzaal in de kern Beesel. U leest hier meer over in een artikel dat we eerder publiceerden: https://www.beesel.nl/nieuws/2024/03/05/nieuwe-gymzaal-binnen-integraal-kindcentrum-in-beesel

Wat gebeurt er met de huidige sportzaal?

De gemeente heeft nog geen andere invulling gegeven voor de locatie van de huidige sportzaal.

Wat gebeurt er met het oude schoolgebouw?

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de invulling van de locatie van de oude school. Wel is uitgesproken dat het dorpsgezicht behouden dient te blijven.

Op welke manier worden direct omwonenden meegenomen?
We hebben een participatie- en communicatieplan opgesteld waarin we een groep direct omwonenden hebben aangewezen. Deze direct omwonenden betrekken we onder andere door het organiseren van informatieavonden. Daarnaast communiceren we via de kanalen van de gemeente Beesel over het project en versturen we regelmatig een nieuwsbrief naar mensen die zich hier voor hebben aangemeld.

Hoe kan ik op de hoogte blijven over het Integraal Kindcentrum?
U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het IKC. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via deze link (Deze link gaat naar een andere website). Dan ontvangt u regelmatig een update over de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u de social mediakanalen van de gemeente of deze webpagina in de gaten houden.

Wie praat er allemaal mee tijdens de ontwikkelingen?
Naast het betrekken van de direct omwonenden, zijn we ook nauw in gesprek met partijen die (mogelijk) een plek krijgen in of rondom het IKC. Dit zijn bijvoorbeeld Kerobei en ’t Rovertje. Ook werken we samen met gebruikers van locatie de Solberg – VV Bieslo en ROKA – en voeren we regelmatig gesprekken met het kernoverleg Beesel.

Welke externe partij is betrokken bij dit project?
De RO groep ondersteunt de gemeente Beesel bij dit project. Dit is een adviesbureau uit Maastricht. Ze zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom onderwijsvastgoed. Hun filosofie is dat inhoud steeds voorop moet staan. Gebouwen moeten ruim baan bieden aan de functies waar ze voor gerealiseerd worden.

Ik heb een vraag over het Integraal Kindcentrum, aan wie kan ik deze vraag stellen?
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met marcel.vanden.broek@beesel.nl.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met marcel.vanden.broek@beesel.nl.