Nieuwe gymzaal binnen Integraal Kindcentrum in Beesel

dinsdag 5 maart 2024

Er komt een nieuwe gymzaal binnen het Integraal Kindcentrum (hierna IKC) in Beesel. Dat besluit nam de gemeenteraad van de gemeente Beesel op 4 maart 2024. De nieuwe gymzaal vervangt de huidige gymzaal in de kern Beesel.

Voordelen nieuwe gymzaal

De huidige gymzaal in de kern Beesel is verouderd. Voor de kern Beesel is het belangrijk dat er ook in de toekomst een gymzaal is. In de zoektocht naar een oplossing bleek een nieuwe gymzaal binnen het IKC de beste optie. Dit heeft namelijk verschillende voordelen:

  • De nieuwe gymzaal heeft een zeer lange levensduur. Op lange termijn kost dit de gemeente minder geld dan wanneer voor renovatie van de huidige gymzaal was gekozen.
  • De nieuwe gymzaal biedt kansen voor gedeeld ruimtegebruik en multifunctionaliteit. Denk aan het onderwijs dat de gymzaal kan gebruiken als aula bij grotere vieringen.
  • De integratie van de gymzaal binnen de school heeft vanuit onderwijsperspectief een meerwaarde. Het draagt bij aan het behalen van leerdoelen voor zowel het onderwijs als de kinderopvang.
  • Doordat de gymzaal in de toekomst een onderdeel is van het IKC, is er geen afstand meer tussen de school en de gymzaal. Dit zorgt ervoor dat er geen onderwijstijd verloren gaat.
  • De nieuwe gymzaal biedt naast verschillende kansen voor het onderwijs en kinderopvang, ook mogelijkheden voor andersoortig bewegingsaanbod voor ouderen en verenigingen.
  • De nieuwe gymzaal biedt de kans om aan alle duurzaamheidseisen te voldoen.

Vervolg

Met het besluit van de gemeenteraad wordt de gymzaal meegenomen in de verdere planvorming rondom het IKC. De komende maanden wordt er gewerkt aan een programma van eisen. Hierbij betrekken we toekomstige gebruikers, partners en omwonenden. In het programma van eisen wordt inzichtelijk gemaakt welke behoeften er allemaal zijn. Naar verwachting wordt het programma van eisen, samen met een kredietaanvraag, in juni ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Het Integraal Kindcentrum

Het IKC vervangt de bestaande basisschool het Spick. Het is een locatie waar verschillende doelgroepen een plek krijgen. Naast basisonderwijs, is er in het IKC ook ruimte voor kinderopvang en dagopvang voor ouderen. We willen dus een locatie creƫren waar het voor jong en oud fijn is om de dag door te brengen.