Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor Integraal Kindcentrum

vrijdag 5 juli 2024

Op woensdag 3 juli heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van budget voor de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum in Beesel (hierna: IKC). Dit is een belangrijke mijlpaal om te komen tot de realisatie van de nieuwe locatie.

Het Integraal Kindcentrum: hoe zat het ook alweer?

De gemeente Beesel is met verschillende betrokkenen bezig met de ontwikkeling van een nieuw IKC. Het IKC vervangt de bestaande basisschool Het Spick in Beesel en komt op het Rijkelseveld op locatie de Solberg.

Het IKC wordt een locatie waar verschillende doelgroepen een plek krijgen. Naast basisonderwijs, is er in het IKC ook ruimte voor kinderopvang, dagopvang voor ouderen en een gymzaal. We willen dus een locatie creëren waar het voor jong en oud fijn is om de dag door te brengen.

We hebben een pagina ingericht op onze website waar meer informatie over het Integraal Kindcentrum te lezen is. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Programma van Eisen

De afgelopen tijd werkten we aan het Programma van Eisen voor de realisatie van het IKC. Dit deden we uiteraard in samenwerking met betrokken partners. Naast de partners die een plek krijgen binnen het IKC, zijn dit v.v. Bieslo, Roka, SBBB en Kernoverleg Beesel.

In het Programma van Eisen is onder andere aandacht voor de gezamenlijke visie op de nieuwe locatie, ruimtelijke- en technische uitgangspunten en duurzaamheidseisen. Het Programma van Eisen vormt de basis voor het bepalen van de kosten voor het toekomstige IKC. Hier is het raadsbesluit uitgekomen om 10,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling hiervan.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het Programma van Eisen, dan kunt u dit via deze link bekijken (PDF, 612.7 kB).

Vervolgstappen

Het aanbestedingstraject voor het ontwerpteam en een architect is bijna afgerond. Op korte termijn verbinden we ze aan het project. Ze gaan de komende tijd aan de slag met het ontwerp. De verwachting is dat in het najaar het voorlopige ontwerp gereed is en dat er begin 2025 een definitief ontwerp ligt. Dit zijn opnieuw belangrijke stappen om te komen tot de realisatie van de nieuwe locatie. Ook in deze fase gaan we in gesprek met verenigingen en omwonenden over thema’s die voor hen relevant zijn.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via deze link. (Deze link gaat naar een andere website)