De Groene Loper: definitief ontwerp Keulseweg

vrijdag 5 april 2024

De gemeente Beesel is aan de slag met het project De Groene Loper. Met het project De Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen het veer en de Witte Stein. We willen deze belangrijke route meer beleefbaar en beter toegankelijk maken, zodat deze uitnodigt voor toeristisch en recreatief gebruik.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 7 februari 2024 voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellingen, heeft de gemeente het voorlopig ontwerp van de Keulseweg (viaducht A73 – Witte Stein) gepresenteerd. Dit voorlopig ontwerp was gebaseerd op de kaders die de gemeenteraad op 18 december 2023 heeft vastgesteld.

Op basis van het voorlopig ontwerp en de input die is geleverd tijdens de informatiebijeenkomst van 7 februari is gewerkt aan een definitief ontwerp van de Keulseweg. Dit ontwerp is op 2 april vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn er in het definitieve ontwerp verschillende aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot:

  • de ligging van de grasbetontegels;
  • de locaties van de drempels;
  • het verbeteren van draaicirkels in bochten;
  • de afwatering;
  • het wegvlak voor het viaduct (zijde van Offenbeek).

Bekijk het definitieve ontwerp van de Keulseweg vidaduct A73 – Witte Stein:

Vervolg

Omgeving Witte Stein en het opwaarderen van het viaduct

Het huidige ontwerp gaat over de herinrichting van de Keulseweg van het viaduct A73 tot de Witte Stein. De herinrichting van de omgeving van de Witte Stein is een apart onderdeel in het project De Groene Loper. Hiervoor wordt later dit jaar een apart ontwerpproces gestart. Dit doen we in overleg met bewoners, ondernemers, buurgemeente Brüggen en andere belanghebbenden. Ook de voorbereidingen voor het opwaarderen van het viaduct starten later dit jaar. Eerder gemaakte opmerkingen over het viaduct of de omgeving van de Witte Stein nemen we mee in de aparte processen.

Aanbesteding en realisatie

In april/mei 2024 wordt het werk aanbesteed en selecteren we een aannemer. In juni verwachten we te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Op korte termijn gaan we in gesprek met een aantal ondernemers uit de directe omgeving om een haalbare en effectieve fasering uit te werken. Hiermee proberen we woningen en bedrijven zo goed als mogelijk bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeert de aannemer de direct aanwonenden en de omgeving over de definitieve fasering, werkzaamheden en de bereikbaarheid.