Het aanvragen van leerlingenvervoer gaat als volgt:

 1. Download hier het aanvraagformulier (PDF, 257.2 kB)
 2. Vul het aanvraagformulier in. Print het formulier en schrijf uw gegevens in het formulier.
 3. Onderteken het formulier
 4. Verzamel de documenten die u bij de aanvraag mee moet sturen. In het aanvraagformulier staat welke documenten u mee moet sturen. Of kijk hieronder bij “Welke documenten moet ik bij het invulformulier meesturen” welke documenten u mee moet sturen.
 5. Stuur het ingevulde en ondergetekende formulier naar de gemeente Beesel. U kunt het formulier via e-mail of via de post naar de gemeente sturen:
  1. Via e-mail: stuur het ingevulde en ondergetekende formulier met alle documenten als bijlage in een e-mail naar samenlevingsloket@beesel.nl
  2. Via de post: stuur het ingevulde en ondergetekende formulier met alle documenten naar:
   Gemeente Beesel
   t.a.v. Leerlingenvervoer
   Postbus 4750
   5953 ZK Reuver
 6. Een medewerker van team Wmo neemt contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Wat moet ik doen als mijn kind leerlingenvervoer krijgt en stage gaat lopen?

Uw kind krijgt leerlingenvervoer om naar school te gaan. Als uw kind stage gaat lopen, kunt u stagevervoer aanvragen. Met stagevervoer krijgt uw kind ook aangepast vervoer om van en naar de stageplek te gaan. U moet het stagevervoer zelf aanvragen. Bij de aanvraag voor stagevervoer moet u ook het stagecontract meesturen.

Download hier het formulier om stagevervoer aan te vragen. (PDF, 192.5 kB)

Welke documenten moet ik bij het invulformulier meesturen?

Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) meesturen. De school van uw kind vraagt deze verklaring voor u aan.

Gaat uw kind naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? Misschien moet u een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer. Om dit te beoordelen moet u wellicht een inkomensverklaring meesturen. Een inkomensverklaring wordt ook wel IB 60 formulier genoemd. De inkomensverklaring vraagt u op bij De Belastingdienst. In het aanvraagformulier leest u of u een inkomensverklaring moet meesturen.

Bij het aanvragen van stagevervoer moet u ook het stagecontract meesturen.

Wanneer moet ik leerlingenvervoer aanvragen?

Wilt u voor het nieuwe schooljaar leerlingenvervoer aanvragen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 juni van het voorgaande schooljaar uw aanvraag naar de gemeente heeft gestuurd. Als u een aanvraag ná 1 juni verstuurt, is het mogelijk dat het leerlingenvervoer nog niet is geregeld voor het begin van het nieuwe schooljaar.

De vergoeding voor het leerlingenvervoer gaat in op de dag dat wij uw aanvraag ontvangen. De vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Houd er rekening mee dat in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar er geen nieuwe leerlingen bij de vervoerder kunnen worden aangemeld. U kunt in deze periode wel leerlingenvervoer aanvragen. Maar uw kind wordt daarna pas bij de vervoerder aangemeld.

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan als mijn kind 2 woonadressen heeft?

Heeft uw kind 2 woonadressen? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van co-ouderschap. Dan moet u het leerlingenvervoer voor uw kind 2 keer aanvragen. Per aanvraag kunt u 1 woonadres invullen voor uw kind. In iedere aanvraag vult u de dagen in dat uw kind op het betreffende woonadres verblijft.

Het komt soms voor dat de 2 woonadressen van 2 verschillende gemeenten zijn. Iedere gemeente bekijkt de aanvraag vanuit de eigen gemeente.

Mag ik voor een andere school kiezen dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school?

U beslist zelf waar uw kind naartoe gaat. Als u kiest voor een andere school dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan dit gevolgen hebben voor het leerlingenvervoer. U kunt een vergoeding krijgen die gelijk staat aan de kosten om naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school te gaan. De extra kosten om naar de school van uw keuze te gaan zijn voor uw eigen rekening.

Moet ik ieder schooljaar leerlingenvervoer opnieuw aanvragen?

In principe moet u ieder schooljaar leerlingenvervoer opnieuw aanvragen voor uw kind. De gemeente kan hier andere afspraken met u over maken.

Wat gebeurt er als ik leerlingenvervoer heb aangevraagd?

Als u het aanvraagformulier naar de gemeente heeft gestuurd, gaat uw aanvraag naar team Wmo. Team Wmo bekijkt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Dit gebeurt als volgt:

 1. Team Wmo kijkt of uw aanvraag compleet is
 2. Mogelijk heeft team Wmo nog aanvullende vragen. Een medewerker van team Wmo neemt contact met u op en maakt indien nodig een afspraak met u
 3. Team Wmo bekijkt uw aanvraag samen met uw persoonlijke voorkeuren. Er wordt ook naar uw gezinssituatie gekeken. Verder wordt er gekeken in hoeverre u zelf bij kunt dragen aan het vervoer voor uw kind.
 4. Team Wmo besluit of en in welke vorm uw kind leerlingenvervoer krijgt.
 5. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van het besluit of uw kind leerlingenvervoer krijgt. Deze schriftelijke bevestiging wordt ook wel beschikking genoemd.
 6. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Verandert er iets in mijn situatie?

Gaat u binnenkort verhuizen? Gaat uw kind binnenkort naar een andere school? Of verandert er iets anders wat van invloed is op het leerlingenvervoer van uw kind? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Wmo. Als u een wijziging op tijd doorgeeft, is de kans groter dat de wijziging ook op tijd wordt verwerkt.

Een verhuizing, een tijdelijk andere verblijflocatie van uw kind, verandering van school, een andere schoollocatie of veranderingen in de gezondheid van uw kind heeft mogelijk invloed op het leerlingenvervoer.