Online aanvragen

Leerlingenvervoer is er voor een leerling:

 • die door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen (dit is zowel basisschool en/of voortgezet onderwijs).
 • van het speciaal basisonderwijs die verder dan 6 kilometer moet reizen.
 • van het speciaal onderwijs.
 • van het Voortgezet Speciaal Onderwijs die verder dan 6 kilometer moet reizen.
  *Leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan en zelfstandig kunnen reizen hebben geen recht op vergoeding. Alleen als er sprake is van een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap en als de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan er aanspraak gemaakt worden op (een vergoeding voor) leerlingenvervoer. In dat geval dient u medische verklaringen mee te sturen.
 • die op basis van geloof of levensovertuigingen verder dan 6 kilometer moet reizen voor de basisschool.

De regeling leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen van een opleiding op MBO-, HBO- of VAVO niveau.

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt uw aanvraag eenvoudig online regelen. U kunt ook het formulier Aanvraag Leerlingenvervoer (PDF, 261.0 kB) downloaden en invullen. Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Denk dan aan het volgende:

 • Bij een aanvraag voor leerlingenvervoer moet u altijd een schooladvies of inschrijfadvies van de school (PDF, 162.7 kB) meesturen. Als u een online aanvraag doet, kunt u dit document inscannen en bijvoegen als bijlage.
 • U dient ieder jaar een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer tenzij u een langlopende beschikking heeft. Voor een langlopende beschikking gelden de afspraken die op de beschikking staan.
 • De volledige aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn
 • Als u te laat bent met het indienen van een aanvraag dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt en weer terug totdat de aanvraag door ons verwerkt is.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag
 • Wanneer u voor het eerst leerlingenvervoer aanvraagt dan zal er een gesprek met u gepland worden. We nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op.

Gaat uw kind gebruik maken van aangepast vervoer? Dan is het belangrijk om te weten wat we van elkaar verwachten. We hebben hiervoor spelregels opgesteld.

Soort vervoer/vergoeding

Heeft u een aanvraag voor leerlingenvervoer gedaan? Dan gaat de gemeente met u in gesprek over welke vorm van leerlingenvervoer past bij uw kind. Bijvoorbeeld:

 • Een vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer, zelfstandig of met begeleiding (door ouders/verzorgers of netwerk)
 • Aangepast vervoer met bus of taxi
 • Een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind met de auto

De voorwaarden voor het vervoer zijn als volgt:

Wijzigingen en/of klachten doorgeven

Wijzigt er iets in uw thuissituatie dat van invloed kan zijn op uw indicatie? Bijvoorbeeld een verandering in het woonadres van de leerling of gaat de leerling naar een andere school? Dan moet u deze wijziging 14 dagen van te voren kenbaar maken bij het Samenlevingsloket

Heeft u een klacht over de vervoerder? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

 • Naam leerling
 • Geboortedatum leerling
 • Naar welke school de leerling gaat
 • Naam van de vervoerder
 • Datum en tijdstip van de rit
 • Uw telefoonnummer

U kunt de klacht versturen naar het Samenlevingsloket of per post opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 4750
5953 ZK Reuver