Hieronder leest u meer informatie over leerlingenvervoer.

Klik hier voor het aanvragen van leerlingenvervoer. Hier kunt u ook stagevervoer aanvragen.

Klik hier voor praktische informatie over leerlingenvervoer. Hier vindt u meer informatie als uw kind al gebruikmaakt van leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is ook vervoer aan kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Bij leerlingenvervoer wordt er een vergoeding van de reiskosten of aangepast vervoer of een vergoeding van de reiskosten geregeld voor deze kinderen. Kinderen kunnen soms ook gebruikmaken van leerlingenvervoer omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn 3 vormen van leerlingenvervoer:

 1. Fiets: u krijgt een kilometervergoeding als uw kind met de fiets naar school gaat.
 2. Openbaar vervoer: u krijgt een vergoeding om met het openbaar vervoer te reizen (ook voor de eventuele begeleiding).
 3. Eigen vervoer: u krijgt een vergoeding om met eigen vervoer uw kind naar school te brengen.

Zijn deze 3 vormen geen optie? Dan kan er mogelijk aangepast vervoer worden ingezet. Dit bestaat uit taxi- of busvervoer.

Voor wie is het leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen van de volgende typen onderwijs:

 • Basisonderwijs (regulier)
 • Voortgezet onderwijs (inclusief leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs)
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer heeft iemand recht op leerlingenvervoer?

Het hangt van de volgende dingen af of een kind recht heeft op leerlingenvervoer:

 • Type onderwijs
 • Afstand tussen uw huis en de (dichtstbijzijnde toegankelijke) school is 6 kilometer of meer
 • De persoonlijke situatie en/of handicap van uw kind: door een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap kan uw kind niet zelf naar school reizen
 • De leeftijd van uw kind

Uw kind krijgt geen leerlingenvervoer bij een tijdelijke beperking. Denk hierbij aan een gebroken been.

Wat is de rol van de gemeente?

Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kinderen naar school gaan. Het is uw taak om uw kind hierbij te begeleiden. Kunt u uw kind niet zelf begeleiden naar school? Kijk dan eerst of naasten u kunnen helpen.

We gaan er vanuit dat iedere ouder of verzorger eigen inzet levert bij het vervoer van en naar school. Lukt het u niet om uw kind (al dan niet gedeeltelijk) naar school te begeleiden? Dan kijkt de gemeente samen met u naar de mogelijkheden. Er wordt onder meer gekeken of uw kind in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer.

Kan een kind leren om zelfstandig te reizen?

Kan uw kind nog niet zelfstandig in het openbaar vervoer reizen? Of kan uw kind nog niet alleen fietsen naar school? Misschien kan uw kind leren om zelfstandig te reizen. Als gemeente vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid van uw kind zoveel mogelijk te stimuleren. De gemeente Beesel helpt uw kind om te leren zelfstandig te reizen in het openbaar vervoer of op de fiets.
Met De Reiskoffer krijgt uw kind hulp om te leren zelf te reizen. Als uw kind zelf naar school kan reizen, is er geen aangepast vervoer nodig. Uw kind is dan niet afhankelijk van anderen om van en naar school te gaan.

Met De Reiskoffer krijgt uw kind de hulp die nodig is om te leren alleen te reizen. Samen met een begeleider maakt uw kind de stap naar zelfstandig reizen. Bijvoorbeeld met iemand die vertelt waar het station of bushalte is. Of bijvoorbeeld met een app op de telefoon die stap voor stap laat zien hoe uw kind naar school moet gaan. Samen met u en uw kind wordt gekeken welke ondersteuning van De Reiskoffer nodig is. U hoeft niet te betalen voor de hulp van De Reiskoffer. Kijk hier op de website van De Reiskoffer voor meer informatie. (Deze link gaat naar een andere website)

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor leerlingenvervoer?

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Gaat uw kind naar het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs? Mogelijk moet u dan een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen of de afstand tussen uw woning en de school of u een eigen bijdrage moet betalen:

 • Inkomen: is uw inkomen meer dan €28.800? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Als uw inkomen lager is dan €28.800 hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Stuur een inkomensverklaring mee met de aanvraag.
 • Afstand tussen woonadres en school: is de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 20 kilometer? Dan moet u een eigen bijdrage betalen.