Een Woo-verzoek is niet altijd nodig. De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. De gemeente Beesel informeert u over haar beleid en plannen. Deze informatie staat op de eigen website (www.beesel.nl) en op het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website) of www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website)). Ook wordt deze informatie gedeeld via de lokale media en via social media. Vindt u op de website, op het Gemeenteblad, bij de lokale media of op social media niet de informatie die u zoekt? Dan kunt u aan de gemeente vragen om de informatie openbaar te maken.

Welke informatie kunt u opvragen?

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. De informatie die u opvraagt moet voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

 • De informatie is vastgelegd in documenten. Dat kunnen papieren documenten zijn. Maar dit kunnen ook digitale stukken, foto’s, films of geluidsbanden zijn.
 • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid.
 • De informatie is aanwezig bij de gemeente Beesel.

Een Woo-verzoek is er niet om de volgende informatie op te vragen:

 • Inzage in uw eigen dossier. Vraag dit aan uw consulent. Of stuur een e-mail naar info@beesel.nl.
 • Vragen. De Woo is niet bedoeld om vragen te stellen. Stuur uw vraag via e-mail naar info@beesel.nl. Of stuur uw vraag via de post naar de gemeente Beesel: postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek op 2 manieren indienen:

 • Digitaal: klik hieronder op de knop ‘Woo-verzoek indienen’. U gaat naar een digitaal formulier. Vul dit formulier in. Heeft u alles ingevuld? Klik dan op ‘Verzenden’ om het formulier op te sturen.
 • Via de post: beschrijf in uw verzoek dat het om een Woo-verzoek gaat, over welke aangelegenheid u stukken openbaar wilt laten maken, om welke of wat voor soort document het gaat en over welke periode het gaat. Zet ook uw contactgegevens in uw verzoek.
  Stuur het verzoek naar de gemeente:
  Postbus 4750
  5953 ZK Reuver

Geef in uw verzoek duidelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. Beschrijf zo volledig mogelijk welke documenten u wilt ontvangen.

Woo-verzoek indienen (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten Woo-verzoek

U hoeft niet te betalen om een Woo-verzoek in te dienen. U moet mogelijk wel kosten betalen voor het maken van kopieën van de documenten die u opvraagt.

Wanneer krijgt u een reactie op uw Woo-verzoek?

Als de gemeente uw Woo-verzoek heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Als er nog vragen zijn over uw verzoek, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. De gemeente geeft u binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Als het nodig is, kan deze periode met maximaal 2 weken worden verlengd. Hierover krijgt u een bericht.

Verzoek voor veel informatie

Als het verzoek om veel informatie gaat, lukt het soms niet om de informatie binnen de extra 2 weken openbaar te maken. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op zodat u kunt aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Belangen van derden betrokken bij het Woo-verzoek

Als er belangen van derden zijn betrokken bij het Woo-verzoek, moet de gemeente deze bedrijven of personen de kans geven om een zienswijze in te dienen. De gemeente betrekt deze zienswijze (standpunt) bij het nemen van een besluit. De gemeente is echter niet verplicht om de zienswijze op te volgen. Als er een zienswijze wordt ingediend duurt het wel langer voordat er een besluit wordt gemaakt over het Woo-verzoek. De beslistermijn van het Woo-verzoek wordt dan uitgesteld. Hierover krijgt u een bericht.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienden. In het Woo-besluit staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken.

Welke informatie krijgt u niet?

Het uitgangspunt van de gemeente Beesel is dat informatie openbaar wordt gemaakt. Soms mag informatie niet openbaar worden gemaakt. Het kan namelijk zijn dat in documenten bepaalde informatie staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Dit kan gaan om bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. In het Woo-besluit staat beschreven of er informatie is die niet openbaar mag worden gemaakt.

Hebben wij de informatie die u opvraagt niet? Dan wordt dit beschreven in het Woo-besluit. Is de gevraagde informatie beschikbaar bij een andere overheidsorganisatie? Dan stuurt de gemeente Beesel uw verzoek door naar de betreffende organisatie. Ook hierover krijgt u bericht.

Overzicht van de ontvangen Woo-verzoeken

De gemeente Beesel zet de beslissingen van de Woo-verzoeken geanonimiseerd op de website. Bij de beslissingen staan de betreffende documenten die bij het Woo-besluit openbaar zijn gemaakt.
Hieronder staat het overzicht van de ontvangen Woo-verzoeken met beslissingen per kalenderjaar. Dit overzicht is in bewerking.

2024

Hier staat een overzicht van de Woo-verzoeken die de gemeente Beesel in 2024 heeft ontvangen:

2023

Hier staat een overzicht van de Woo-verzoeken die de gemeente Beesel in 2023 heeft ontvangen:

2022

Hier staat een overzicht van de Woo-verzoeken die de gemeente Beesel in 2022 heeft ontvangen: