Actueel nieuws

3 april 2024: Update woningbouwplannen Heijackerstraat Beesel

Er is al veel werk verzet aan de Heijackerstraat in Beesel! De aannemer is zo goed als klaar met het bouwrijp maken van het gebied. De riolering is aangelegd, de wadi is gegraven en het terrein is vrij van obstakels. In verband met de lange wachttijden bij Enexis laat de aanleg van de kabels en leidingen nog even op zich wachten.

Loting kavels

Alle 9 zelfbouwkavels zijn toegewezen aan potentiële kopers. Dit betekent dat de gelukkigen aan de slag kunnen met het ontwerpen van hun droomwoning. Natuurlijk komen zaken als de financiering en vergunningaanvraag in dit proces ook aan de orde. Zodra de individuele kopers een vergunningaanvraag doen kunt u deze vinden op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Aanbesteding projectmatige woningen

In het plangebied zijn ook 2 bouwvelden gereserveerd voor de bouw 4 levensloopbestendige woningen en 5 startersrijwoningen. De inschrijving voor de aanbesteding is inmiddels gesloten. WeDo Development B.V. heeft opdracht gekregen voor het ontwerpen, realiseren en verkopen van de levensloopbestendige woningen en startersrijwoningen. Voor meer informatie over deze woningen kunt u contact opnemen met Michiel Werkhoven van WeDo Development B.V.. Stuur hiervoor een e-mail naar: michiel@wedo-d.nl.

De verwachting is dat er eind 2024/begin 2025 gestart wordt met de eerste bouwactiviteiten op de kavels.

27 februari 2024: loting en toewijzing kavels

Op woensdag 21 februari 2024 vond de loting plaats van de 9 kavels door Van Lier Posthumus Notarissen. Voor de 3 vrije sector kavels waren ruim 20 gegadigden. Voor de duo-kavels had slechts één duo (bestaande uit 2 bouwpartners) zich ingeschreven. Inmiddels zijn de overige duo-kavels ook toegewezen. Alle zelfbouwkavels aan de Heijackerstraat zijn dus toegewezen aan potentiële kopers.

De lotingsuitslag is door de notaris vastgelegd. De potentiële kopers ontvangen vervolgens een verklaring voor aankoop van de zelfbouwkavel. Vallen er onverhoopt potentiële kopers af? Dan wordt de vrijgekomen kavel conform lotingsuitslag aangeboden aan de eerstvolgende gegadigde op de reservelijst.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

Informatie over bouwregels en overige informatie over de bestemming kunt u raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website). Voor het woningbouwplan Heijackerstraat zijn de bouwregels van toepassing verklaard uit het bestemmingsplan "Bebouwde gebieden, veegplan 2019" (NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01).

In een beeldkwaliteitplan zijn uitgangspunten vastgelegd voor het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp voor de woningen aan de Heijackerstraat.
Bekijk het vastgestelde beeldkwaliteitplan (PDF, 16.1 MB).

Aanbesteding civieltechnisch werk

Het civieltechnisch werk is aanbesteed. Aannemer Hendrickx Horn BV heeft opdracht gekregen voor het realiseren van het openbaar gebied.

Contactpersoon Aannemer Hendrickx Horn BV

Contactpersonen gemeente Beesel

Zelfbouwkavels: inschrijving, loting en uitgifte

De gemeente Beesel geeft binnen het plangebied 9 kavels uit:

  • 3 kavels uitsluitend bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning
  • 6 kavels uitsluitend bestemd voor de bouw van een twee-onder-een kap woning

De kavels zijn aangeboden via de publicatie op de gemeentelijke website en via Inge Pelsers Makelaardij & advies (Deze link gaat naar een andere website).

De inschrijftermijn voor de zelfbouwkavels is voorbij. Op woensdag 21 februari 2024 vond de loting en toewijzing plaats door Van Lier Posthumus Notarissen. Alle kavels zijn toegewezen aan potentiële kopers.

Kavelinformatie

Kavel 3 (PDF, 839.0 kB) vrijstaand toegewezen
kavel 6 (PDF, 865.8 kB) vrijstaand toegewezen
Kavel 11 (PDF, 905.0 kB) vrijstaand toegewezen
Kavel 4 (PDF, 813.3 kB) / kavel 5 (PDF, 813.9 kB) duo-kavel (2-onder-1 kap) toegewezen
Kavel 7 (PDF, 798.3 kB) / kavel 8 (PDF, 806.0 kB) duo-kavel(2-onder-1 kap) toegewezen
Kavel 9 (PDF, 844.0 kB) / kavel 10 (PDF, 854.9 kB) duo-kavel(2-onder-1 kap) toegewezen

Bekijk de volledige toewijzing- en lotingsprocedure voor de zelfbouwkavels. (PDF, 691.6 kB)

Projectmatige woningen

2 kavelvelden in het plangebied waren gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Echter, gedurende het traject is gebleken dat er onvoldoende interesse was voor een CPO-initiatief.

Daarom heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven voor het projectmatig ontwikkelen van 4 levensloopbestendige woningen en 5 startersrijwoningen op de 2 kavelvelden. WeDo Development B.V. heeft de opdracht gekregen voor het ontwerpen, realiseren en verkopen van de levensloopbestendige woningen en startersrijwoningen. Voor meer informatie over deze woningen kunt u contact opnemen met Michiel Werkhoven van WeDo Development B.V.. Stuur hiervoor een e-mail naar: michiel@wedo-d.nl.

Speeltuin

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor de herinrichting van het speelterrein. Medio 2024 wordt in overleg met aanwonenden, toekomstige bewoners en gebruikers een start gemaakt om de plannen voor herinrichting van het speelterrein te bepalen.