Actueel nieuws

27 februari 2024: loting en toewijzing kavels

Op woensdag 21 februari 2024 vond de loting plaats van de 9 kavels door Van Lier Posthumus Notarissen. Voor de 3 vrije sector kavels waren ruim 20 gegadigden. Voor de duo-kavels had slechts één duo (bestaande uit 2 bouwpartners) zich ingeschreven. Inmiddels zijn de overige duo-kavels ook toegewezen. Alle zelfbouwkavels aan de Heijackerstraat zijn dus toegewezen aan potentiële kopers.

De lotingsuitslag is door de notaris vastgelegd. De potentiële kopers ontvangen vervolgens een verklaring voor aankoop van de zelfbouwkavel. Vallen er onverhoopt potentiële kopers af? Dan wordt de vrijgekomen kavel conform lotingsuitslag aangeboden aan de eerstvolgende gegadigde op de reservelijst.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

Informatie over bouwregels en overige informatie over de bestemming kunt u raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website). Voor het woningbouwplan Heijackerstraat zijn de bouwregels van toepassing verklaard uit het bestemmingsplan "Bebouwde gebieden, veegplan 2019" (NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01).

In een beeldkwaliteitplan zijn uitgangspunten vastgelegd voor het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp voor de woningen aan de Heijackerstraat.
Bekijk het vastgestelde beeldkwaliteitplan (PDF, 16.1 MB).

Aanbesteding civieltechnisch werk

Het civieltechnisch werk is aanbesteed. Aannemer Hendrickx Horn BV heeft opdracht gekregen voor het realiseren van het openbaar gebied.

Contactpersoon Aannemer Hendrickx Horn BV

Contactpersonen gemeente Beesel

Zelfbouwkavels: inschrijving, loting en uitgifte

De gemeente Beesel geeft binnen het plangebied 9 kavels uit:

  • 3 kavels uitsluitend bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning
  • 6 kavels uitsluitend bestemd voor de bouw van een twee-onder-een kap woning

De kavels zijn aangeboden via de publicatie op de gemeentelijke website en via Inge Pelsers Makelaardij & advies (Deze link gaat naar een andere website).

De inschrijftermijn voor de zelfbouwkavels is voorbij. Op woensdag 21 februari 2024 vond de loting en toewijzing plaats door Van Lier Posthumus Notarissen. Alle kavels zijn toegewezen aan potentiële kopers.

Kavelinformatie

Kavel 3 (PDF, 839.0 kB) vrijstaand toegewezen
kavel 6 (PDF, 865.8 kB) vrijstaand toegewezen
Kavel 11 (PDF, 905.0 kB) vrijstaand toegewezen
Kavel 4 (PDF, 813.3 kB) / kavel 5 (PDF, 813.9 kB) duo-kavel (2-onder-1 kap) toegewezen
Kavel 7 (PDF, 798.3 kB) / kavel 8 (PDF, 806.0 kB) duo-kavel(2-onder-1 kap) toegewezen
Kavel 9 (PDF, 844.0 kB) / kavel 10 (PDF, 854.9 kB) duo-kavel(2-onder-1 kap) toegewezen

Bekijk de volledige toewijzing- en lotingsprocedure voor de zelfbouwkavels. (PDF, 691.6 kB)

Projectmatige woningen: marktuitvraag

2 kavelvelden waren door het college van B&W gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Helaas is er geen CPO-initiatief van de grond gekomen voor één of beide kavelvelden.

Daarom schrijft de gemeente begin 2024 een aanbesteding uit voor het projectmatig ontwikkelen van de woningen op de 2 kavelvelden. Marktpartijen kunnen zich hierop inschrijven via TenderNed (Deze link gaat naar een andere website). Er wordt ingezet op:

  • Kavelveld 1: 4 levensloopbestendige geschakelde woningen
  • Kavelveld 2: 5 rijwoningen voor starters

Speeltuin

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor de herinrichting van het speelterrein. Medio 2024 wordt in overleg met aanwonenden, toekomstige bewoners en gebruikers een start gemaakt om de plannen voor herinrichting van het speelterrein te bepalen.