Interviews: in gesprek over mobiliteit

donderdag 13 juni 2024

De gemeente Beesel wil ook in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe u zich verplaatst door de gemeente en in de goede punten en verbeterpunten op het gebied van mobiliteit en verkeer.

Eerder hebben we hiervoor al een digitale enquête uitgezet. Maar we vinden het belangrijk om ook direct met inwoners, bezoekers, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over mobiliteit. Daarom gaan we de straat op! Graag gaan we met u in gesprek over verkeersveiligheid, parkeren, routes en alle andere thema’s rondom mobiliteit. U vindt ons op:

  • 09.00 – 11.00: bij de bakker/slager in Beesel
  • 09.00 – 10.30: bij de PLUS in Reuver
  • 10.45 – 12.30: bij de Albert Heijn in Offenbeek

Mobiliteitsplan

De verkregen informatie nemen we mee in het opstellen van een mobiliteitsplan: hoe ziet het toekomstbeeld van de gemeente Beesel eruit op het gebied van mobiliteit en verkeer? Vervolgens maken we een uitvoeringsplan. Hierin staan concrete acties die bijdragen aan het realiseren van het geschetste toekomstbeeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het mobiliteitsplan op www.beesel.nl/mobiliteit.