Uw fietstocht naar de sportvereniging of naar school, een bezoek aan familie, de dagelijkse reis naar het werk of een ritje met de (buurt)bus: het heeft allemaal met mobiliteit te maken. Waar u woont, werkt en plezier maakt, heeft invloed op hoe u zich verplaatst. Daarnaast zijn er veranderingen in de samenleving die invloed hebben. Bijvoorbeeld een groeiende oudere bevolking, snellere fietsen of meer toerisme in de gemeente.

Waarom dit mobiliteitsplan?

Gemeente Beesel wil óók in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar blijven. Om dit te bereiken is het belangrijk om inzicht te krijgen in de goede punten en verbeterpunten op het gebied van mobiliteit in de gemeente. Deze punten vormen de basis voor belangrijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, parkeren en het stimuleren van actieve vervoerswijzen. In het mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe gemeente Beesel er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het mobiliteitsplan waar te maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mobiliteitsplan of wilt u informatie met ons delen? Neem gerust contact op met gemeente Beesel via telefoonnummer: 077 - 474 92 92 of stuur een e-mail naar verkeer@beesel.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.