Certificaat voor kinderen die zelfstandig kunnen reizen

vrijdag 9 februari 2024

Kan een kind nog niet zelfstandig in het openbaar vervoer reizen? Of kan een kind nog niet alleen naar school fietsen? Zou het kind aangepast vervoer moeten krijgen? Of kan het kind leren om zelfstandig te reizen? Gemeente Beesel vindt het belangrijk om deze zelfstandigheid van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Daarom helpt de gemeente kinderen zelfstandig te leren reizen in het openbaar vervoer of op de fiets. De gemeente werkt hiervoor sinds kort samen met De Reiskoffer. Deze week kreeg de eerste groep kinderen hun certificaat van De Reiskoffer: deze kinderen zijn klaar om zelfstandig van en naar school te reizen!

Over De Reiskoffer

Met De Reiskoffer krijgen kinderen hulp om zelf te leren reizen. Kinderen die zelf naar school kunnen reizen hebben geen aangepast vervoer nodig. Ze zijn dan niet afhankelijk van anderen om van en naar school te gaan.

Welverdiend diploma!

Deze week kreeg de eerste groep kinderen hun certificaat van De Reiskoffer. De afgelopen maanden hebben deze kinderen hulp gekregen om zelfstandig te leren reizen. De kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd waar het station of de bushalte is. Of ze hebben een app op hun telefoon gekregen die stap voor stap laat zien hoe hij/zij naar school moet gaan. Ook hebben ze geleerd hoe ze om moeten gaan met wijzigingen in het OV.

Moesten de kinderen eerst nog met het busje mee om van en naar school te gaan, nu kunnen ze alleen op pad. Niet alleen de kinderen zelf zijn trots maar ook de ouders zijn trots om te zien wat hun kinderen nu al bereikt hebben in deze korte tijd. Een moeder van een kind dat net het certificaat heeft gekregen geeft aan hoe belangrijk dit is: "Mijn zoon is nu veel rustiger als hij thuiskomt. Een groot verschil met toen hij nog met het busje naar school ging. Het reizen met het busje zorgde ervoor dat hij overprikkeld raakte. Nu heeft hij veel meer rust omdat hij zelfstandig naar school gaat. En dat is heel mooi om als trotse moeder te zien!"

Ondersteuning om kinderen van en naar school te brengen

Ouders of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen van en naar school gaan. Iedere ouder of verzorger zet zich in om het vervoer van en naar school te regelen. Lukt het niet om kinderen naar school te begeleiden? Dan kijkt de gemeente mee naar de mogelijkheden. Er wordt onder meer gekeken of een kind in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer.

Kijk hier voor meer informatie over het leerlingenvervoer.

Uitreiking certificaat van De Reiskoffer aan eerste groep kinderen