Uw persoonsgegevens: inzagerecht en geheimhouding

woensdag 7 februari 2024

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en het Burgerservicenummer.

Inzagerecht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens uit BRP te bekijken. Dit noemen we het inzagerecht. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben ook inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen. Kijk voor meer informatie op de webpagina Inzagerecht persoonsgegevens.

Geheimhouding

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen verstrekt? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Kijk voor meer informatie op de webpagina Geheimhouden persoonsgegevens.