Statusupdate eenmalige energietoeslag 2023

vrijdag 7 juli 2023

De energietoeslag helpt huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om de hogere energiekosten te betalen. De energietoeslag is een eenmalige uitkering van het Rijk die u krijgt via uw gemeente. Op 3 juli 2023 is het wetsvoorstel voor de Energietoeslag van 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel is aangenomen wordt de wet aangepast. Het is nu nog niet mogelijk om de energietoeslag voor 2023 aan te vragen.

Wetsvoorstel Energietoeslag 2023

In het wetsvoorstel voor de Energietoeslag van 2023 is voorgesteld om huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum eenmalig een bedrag van maximaal € 1.300 uit te keren. Daarnaast zijn ook studenten in het wetsvoorstel benoemd. Ook studenten hebben te maken met hogere energiekosten. Door de hogere energiekosten kunnen ook studenten in financiële problemen komen. Daarom is in het wetsvoorstel voor de Energietoeslag van 2023 ook een regeling opgenomen voor studenten. Studenten kunnen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) eenmalig een bedrag van €400 ontvangen. Dit geldt alleen voor studenten met een uitwonende basisbeurs én een aanvullende beurs. Lees hier op de website van Rijksoverheid meer informatie over het wetsvoorstel. (Deze link gaat naar een andere website)

Energietoeslag 2023 aanvragen

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen wordt de wet aangepast. Dit betekent dat de energietoeslag van 2023 pas na juli 2023 uitbetaald kan worden. Het is nog niet bekend wanneer u de energietoeslag voor 2023 kunt aanvragen. Ook is nog niet bekend of u een aanvraag moet doen. Zodra deze informatie bekend is, leest u dit op onze website.

Heeft u geldzorgen door hoge energiekosten?

Zijn uw energiekosten gestegen en kunt u daardoor uw rekeningen niet meer betalen? Neem dan contact op met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Beesel voor hulp. Stuur een e-mail naar werkeninkomen@beesel.nl of bel 077 474 92 92.

Kijk hier op onze website voor meer informatie over de energietoeslag.