Nieuwe datum uitgestelde wegwerkzaamheden centrum Reuver

dinsdag 11 april 2023

Van maandag 17 april tot en met maandag 1 mei vinden er werkzaamheden plaats op de Rijksweg (ter hoogte van Luxor en de Big Bazar) en de Pastoor Vranckenlaan (ter hoogte van de bibliotheek).

In 2022 is de infrastructuur van het centrum van Reuver aangepast. Op een aantal plaatsen is de bestrating plaatselijk nagezakt en beschadigd. Deze plekken worden gerepareerd door aannemer Asfaltbouw. Ook wordt het rammelen van de straatkolken verholpen. Aan het huidige wegprofiel en de verkeerssituatie wordt verder niets veranderd.

Verkeer

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het uitharden van de materialen wordt de Rijksweg van 17 april tot en met 1 mei voor alle verkeer volledig afgesloten, uitgezonderd voetgangers. Het doorgaande verkeer komende vanaf zowel Venlo als Roermond wordt omgeleid via de “Kermis-omleiding”. Deze gaat in beide richtingen via de Stationsstraat, de Wilhelminastraat en de Keulseweg. De omleiding staat met bebording aangegeven. De bevoorrading van de winkels op de Rijksweg zal tijdens de werkperiode iets beperkter zijn dan normaal. De bereikbaarheid kan worden afgestemd met de uitvoerder van Asfaltbouw. Op de pastoor Vranckenlaan wordt het verkeer ter plaatse om de werkzaamheden heen geleid.

Veiligheid

Voor de veiligheid van wegwerkers én weggebruikers treffen we maatregelen door middel van bebording, afzettingen en aanwijzingen ter plekke door medewerkers. Houdt u zich aan de regels. Overlast en verkeershinder zijn onvermijdelijk. Wij proberen dit te beperken en vragen uw begrip.

Informatie

Politie, brandweer, ambulancedienst en busdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden.
Ondernemers, aanwonenden en belanghebbenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer.

Voor vragen over de uitvoering, de bereikbaarheid, de bevoorrading enz. kunt u contact opnemen met:

Voor overige vragen kunt u terecht bij projectleider E. Hunnekens, bereikbaar op 077-474 92 92