Laatste fase Oppe Brik - Start bouw 30 huurwoningen in Offenbeek

vrijdag 10 maart 2023

In de nieuwbouwwijk Oppe Brik in Offenbeek (gemeente Beesel) is de bouw gestart van 30 grondgebonden huurwoningen.  In opdracht van woningcorporatie Woonwenz bouwt Van Wijnen de nul-op-de-meter woningen op de nu nog lege bouwlocatie, naast het spoor. Het gaat om de eerste huurwoningen van Woonwenz in de gemeente Beesel.  De realisatie van Oppe Brik gaat met de start van deze bouw de laatste fase in. De nieuwbouw is naar verwachting begin 2024 klaar.

Hoewel Oppe Brik al een zeer gevarieerde woonwijk is, is er nog weinig laagbouw in het huursegment. “In de gemeente Beesel is een grote behoefte aan woningen die geschikt zijn voor senioren, maar ook voor andere kleine huishoudens, zoals starters en alleenstaanden”, aldus wethouder Huijs, gemeente Beesel. “Mede dankzij het plan van Woonwenz wordt hieraan tegemoet gekomen. Met de start van de bouw gaan we de laatste fase voor Oppe Brik in. Een mijlpaal in een bijzonder energie neutraal project op het terrein van de voormalige Greswarenfabriek in Offenbeek.”

Levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen

Frank van Engelen, directeur-bestuurder Woonwenz: “We vinden het hartstikke mooi dat zo’n pand als de voormalige Greswarenfabriek in de wijk ligt. Dat geeft iets eigens aan de wijk. Daarom waren wij zo enthousiast om hier woningen te kunnen bouwen. Het is mooi om bij te kunnen dragen aan de eerste nul-op-de-meter-wijk in de gemeente Beesel.” Woonwenz realiseert 24 levensloopbestendige huurwoningen en 6 traditionele eengezinswoningen in Oppe Brik. Deze belangstelling kwam naar voren uit woningmarktonderzoek. Van Wijnen verzorgt in opdracht van Woonwenz de bouw van de woningen.

Eigen uitstraling en (openbaar) groen

De huurwoningen liggen verdeeld over zes woonblokken met elk een eigen uitstraling en kleurgebruik. De tussenliggende ruimtes worden openbaar groen. Ook komen er extra parkeerplaatsen en een nieuwe verbindingsweg. Aan de zijde van het spoor is een groene grondwal aangelegd. 

Duurzaam én betaalbaar

Alle 30 woningen zijn gasloos en voert Woonwenz ‘nul-op-de-meter’ (NOM) uit. Deze zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en warmteterugwin-units die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en nagenoeg geen energielasten. “Zo houden we wonen betaalbaar”, aldus Frank van Engelen.

Huurprijzen voor brede doelgroep

Om een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen bedienen, kiest Woonwenz voor variatie in huurprijzen in de sociale huur én het middensegment. Hiermee sluiten de woningen goed aan bij de huidige én toekomstige woningmarkt. De meeste huurprijzen liggen onder de huurtoeslaggrens, maar er komen ook woningen voor mensen die geen huurtoeslag krijgen. De exacte huurprijzen maakt Woonwenz later bekend. De verhuur start eind 2023 via verhuurplatform www.thuisinlimburg.nl (Deze link gaat naar een andere website). Inschrijven voor de woningen is nu nog niet mogelijk. Wel kunnen geïnteresseerden alvast een profiel aanmaken op Thuis in Limburg.

Artist impression (Soulid BV)