Herinrichting Huilbeek

dinsdag 23 augustus 2022

Waterschap Limburg is al geruime tijd voornemens om de Huilbeek her in te richten en het watersysteem robuuster te maken. Zij hebben omwonenden ook geïnformeerd over de plannen middels nieuwsbrieven, informatieavonden en keukentafelgesprekken.

Momenteel gaan de werkzaamheden voor het realiseren van de plannen starten. De aannemer die geselecteerd is voor de werkzaamheden is Van de Wetering. Zij zullen op korte termijn (eind augustus, begin september) beginnen met de voorbereidingen en de werkzaamheden opstarten. Waterschap Limburg, gemeente en aannemer streven er naar op de werkzaamheden eind 2022 te kunnen afronden.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Waterschap Limburg.

Graag houdt Waterschap Limburg u op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden. U kunt zich hiervoor inschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg; www.waterschaplimburg.nl/email.
Of volg het Waterschap op Twitter, Facebook of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl