Controle op vervuiling in GFT-afval

dinsdag 12 april 2022

Wij willen er nogmaals op wijzen dat er teveel vervuiling zit in het GFT-afval. Vooral veel plastic, textiel en papier. Dit zorgt ervoor dat hele vrachtwagens vol GFT-afval worden afgekeurd, met als gevolg hogere verwerkingskosten. Die extra kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing die inwoners moeten betalen. Ook is het zonde van de grondstof want die verdwijnt in de verbrandingsoven en kan niet verwerkt worden tot schoon compost.

Hoe gaan wij controleren?

De komende maanden gaat toezicht uw GFT-container of emmer controleren.

  • Als er vervuiling wordt aangetroffen tijdens een controle wordt uw container of emmer niet leeggemaakt. U krijgt de mogelijkheid om de vervuiling eruit te halen en u kunt uw container of emmer tijdens de volgende inzameldag opnieuw aanbieden. De vervuiling wordt geregistreerd. Constateren wij tijdens een nieuwe controle opnieuw vervuiling, dan wordt er een proces verbaal opgemaakt.
  • Soms is het zo dat vervuiling pas gezien wordt tijdens het leegmaken. In dat geval krijgt u een waarschuwing omdat er vervuiling is gezien. Wordt er bij een vervolgcontrole weer vervuiling geconstateerd? Dan wordt er een proces verbaal opgemaakt.

Welk afval hoort in de GFT-bak?

Alleen etensresten en groente-, fruit- en tuinafval horen thuis in de GFT-bak. Twijfelt u wat er in de GFT-container of emmer mag? Bekijk dan de wel/niet lijst voor GFT-afval op onze website.