Start formatie Beesel met onafhankelijke verkenner

woensdag 23 maart 2022

De CDA-fractie, heeft in afstemming met de vier politieke partijen, besloten om mevrouw Petra Habets voor te dragen als verkenner voor de start van de formatie in de gemeente Beesel.

We hebben de komende raadsperiode een groot aantal opgaven waar we als gemeente Beesel mee aan de slag zullen gaan. Daar past het bij dat we een slagvaardig gemeentebestuur formeren. Een gemeentebestuur waarin raad en college met elkaar verantwoordelijkheid dragen om samen besluiten te nemen. Aldus Anouk Huijs, lijsttrekker namens het CDA Beesel-Reuver-Offenbeek.


Met de start van het proces door een onafhankelijke verkenner hebben partijen de ruimte om op een vrije manier hun duiding te geven aan de uitslag. Te benoemen welke randvoorwaarden ze stellen aan het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en welke opgaven de prioriteit gaan hebben de komende jaren. Zo komen we tot het optimale resultaat voor de gemeente Beesel.
Op woensdag 23 maart zal om 19:30 uur in een openbare bijeenkomst van de nog te benoemen gemeenteraad een kennismaking plaatsvinden met mevrouw Habets.


Daarna starten op zaterdag 26 maart de eerste een op een ronde met alle vier de fracties.


Voor vragen neem contact op met
Anouk Huijs (06-25588292)