Verkeerde aanslag BsGW voor bewoners gebied Bosdael

woensdag 23 februari 2022

De bewoners van gebied Bosdael hebben een verkeerde aanslag BsGw gehad vanaf 1-1-2021.
Het restafval per lediging is te hoog aangeslagen (€ 3,75 i.p.v. € 2,50 wat het zou moeten zijn). Reden hiervoor is dat de inworpinhoud van het restafval is aangepast van 60 naar 40 liter en hier is het misgegaan tussen BSGW en het registratiesysteem van de inworpen.

BSGW zal op korte termijn een nieuwe aanslag of een verrekening hiervoor doorvoeren.