Stimuleringsregeling toekomstbestendige centra gemeente Beesel

woensdag 12 mei 2021

Subsidie voor ondernemers en vastgoedeigenaren

De gemeenteraad heeft op 3 mei 2021 de verordening stimuleringsregeling toekomstbestendige centra gemeente Beesel vastgesteld. Hiermee stimuleert de gemeente te verhuizen van buiten de centra naar de centra en actief mee te werken aan de transformatie van de winkelbestemming naar andere bestemmingen buiten de centra. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat de uitstraling van een pand in de centra aansluit bij de omgeving en bij de activiteit achter de gevel. Daarom wil ze ook gevelverbetering ondersteunen. 

Voor de stimuleringsregeling is een totaalbudget beschikbaar van € 75.000. Er zijn drie vormen van subsidie mogelijk:

 • Verplaatsingssubsidie
  Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die verhuizen van buiten het centrumgebied naar een centrumgebied. Ze komen dan in aanmerking voor de kosten van de verhuizing naar of de verbouwing van een pand in het centrumgebied. We willen dan 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000 subsidiëren.
   
 • Transformatiesubsidie
  Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en vastgoedeigenaren die hun pand buiten het centrumgebied een andere bestemming willen geven dan detailhandel. Zij komen dan in aanmerking voor een tegemoetkoming in de plankosten (aanpassing bestemmingsplan). We willen dan 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 5.000 subsidiëren. In dit geval kan het ook zo zijn dat wij met de ondernemers en/of vastgoedeigenaren een afspraak maken dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Belangrijkste is dat de detailhandelsbestemming komt te vervallen.
   
 • Gevelsubsidie
  Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren die gevestigd zijn in één van de centrumgebieden. De uitstraling van een pand draagt bij aan de uitstraling van het totale centrum. Daarom willen wij 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000 subsidiëren.

Op onze website www.beesel.nl vindt u meer informatie over de vastgestelde verordening en de subsidiemogelijkheden:
- Bijlage 1 – Verordening Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (PDF, 1.2 MB)
- Bijlage 2 – Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (PDF, 624.3 kB)
- Bijlage 3 – Eindrapportage en verzoek tot betaling Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (PDF, 624.6 kB)