Onder voorbehoud: Inloopavond Projectplan Waterwet Schelkensbeek

donderdag 15 oktober 2020

Waterschap Limburg is voornemens om in het voorjaar van 2021 te starten met de uitvoering van verschillende maatregelen in de Schelkensbeek en een aantal zijbeken. De maatregelen zorgen voor een verbetering van de waterhuishouding. De enorme hoosbuien in 2016 zijn voor Waterschap Limburg aanleiding geweest om het gesprek met de omgeving te openen. Het veranderend klimaat heeft zowel extreme hoeveelheden neerslag, als ernstige droogte en hitte tot gevolg. Samen met de streek heeft het waterschap gekeken wat de beste oplossingen zijn om het gebied klimaatrobuust te maken.

Inloopavond

Wilt u meer weten over het projectplan? Kom dan naar de inloopavond op donderdag 29 oktober, tussen 16:00 en 20:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2 te Reuver.
U dient vóór 25 oktober  aan te melden bij Ine Klerkx via I.Klerkx@waterschaplimburg.nl onder vermelding van “inloopavond schelkensbeek fase 2”. U krijgt dan een tijd toebedeeld, omdat er slechts een beperkt aantal mensen in de ruimte tegelijk aanwezig kan zijn vanwege corona richtlijnen.

Let op! Gemeente Beesel is nog met Waterschap Limburg in gesprek om te bepalen of deze inloopavond kan doorgaan binnen de geldende corona-maatregelen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan op de hoogte gebracht door Waterschap Limburg.

Ter inzage

Van 13 oktober 2020 tot en met 23 november 2020 ligt het ontwerp Projectplan Waterwet Schelkensbeek fase 2 ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond.

U kunt de stukken ook inzien via https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen. Daar leest u ook hoe u een eventuele zienswijze kunt indienen.