Woonlasten Gemeente Beesel

maandag 6 april 2020

Vandaag presenteerde COELO de Atlas van de Lokale Lasten. COELO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Landelijk stijgt de lastendruk met 5%. In Beesel gaat een gemiddeld huishouden € 36 meer betalen. Dit is een stijging van ruim 6%.  De OZB in Beesel stijgt flink maar dit wordt gecompenseerd met een verlaging van de rioolheffing.  Daarmee blijft Beesel in Limburg de gemeente met de laagste lastendruk: in Beesel betaalt en huishouden met een eigen woning dit jaar gemiddeld € 571,90 aan OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing. Landelijk is dat gemiddeld € 776.