Informatie Coronavirus

maandag 3 februari 2020

In de regio Wuhan in China is er sinds december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.

Inmiddels is het Coronavirus een meldingsplichtige A-ziekte. Dat wil zeggen dat als een patiënt zich meldt bij de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis en er vermoedt wordt dat deze patiënt het coronavirus heeft, de arts dit meldt bij de GGD. De GGD is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.  De GGD-arts neemt contact op met de patiënt en gaat bij de patiënt op huisbezoek. Er wordt een slijmmonster afgenomen voor onderzoek. De arts gaat ook met de patiënt na met wie hij/zij contact heeft gehad en geeft instructie over hand- en hoesthygiëne aan de patiënt en de directe omgeving.

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van GGD Limburg-Noord en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).