Wil Rutten waarnemend burgemeester

vrijdag 26 april 2019

De heer Wil G.H.M. Rutten waarnemend burgemeester van de gemeente Beesel

De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. Wil G.H.M. Rutten met ingang van 11 juni 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beesel.


De heer Rutten was van 1986 tot 2003 eerst adjunct en later gemeentesecretaris van Maastricht. Van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur / provinciesecretaris bij de provincie Noord-Brabant. Daarna was hij van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2018 algemeen directeur bij de provincie Drenthe. En van 1 juni tot 31 december 2018 eveneens met veel succes gemeentesecretaris / algemeen directeur a.i. van de gemeente Amsterdam.


De Gouverneur heeft zijn besluit tot aanstelling van de heer Rutten als waarnemend burgemeester van de gemeente Beesel genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Beesel. De waarneming van het burgemeestersambt van Beesel zal gaan duren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester begin 2020.


De procedure voor de benoeming van een burgemeester van de nieuwe gemeente Beesel zal worden opgestart met de vaststelling van de profielschets door de gemeenteraad op 8 juli aanstaande. De gemeente Beesel heeft de Gouverneur laten weten vanuit vertrouwen de toekomst tegemoet te zien: Beesel is een krachtige gemeente en kent een nog krachtigere gemeenschap.


De heer Wil Rutten is een zeer ervaren bestuurder, die de gemeente Beesel goed kent. Vanaf 2014 is hij actief als adviseur/coach voor overheden. Gedurende de periode januari-maart 2014 was hij lid van de commissie tussentijdse evaluatie voortgang drie decentralisaties in Limburg. Tevens was hij lid van het verkennersteam ‘Sociale Agenda Limburg 2016-2017’.


De gemeente Beesel ziet met vertrouwen uit naar de komst van deze waarnemend burgemeester.