Koninklijke onderscheiding Henk Naus

vrijdag 26 april 2019

Lintjesregen 2019 gemeente Beesel


Vrijdag 26 april om 11.00 uur ontving de heer Henk Naus (1945) uit Reuver een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Petra Dassen. De heer Naus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Henk Naus is vanaf 2000 bestuurslid van het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie en na de fusie in 2004 van het cluster kerkbestuur Beesel, Reuver en Offenbeek. Hij is als kerkmeester verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkhoven van Reuver en Beesel, de gebouwen en de landerijen en hij onderhoudt de contacten met de pachters. Ook verzorgt hij de administratie van de kerkhoven en regelt hij begrafenissen. Hij is de stuwende kracht achter de vrijwilligers en verricht allerlei werkzaamheden zoals het snoeien en wegbrengen van afval, het meebouwen aan de kerststal, collecteren tijdens de Erediensten, het stemmen van het kerkorgel en het vervangen van de beheerder van het parochiehuis minimaal een keer per week.

In 2007 was Henk Naus de oprichter van het Scholakoor BRO. Hij is tevens lid/vrijwilliger van het afzonderlijke St. Lambertuskoor. Voor beide koren stelt hij de roosters op en maakt hij het jaarprogramma. Ook voor het mannenkoor verricht Henk Naus vanaf 1987 vele hand- en spandiensten o.a. als (mede) organisator van de jaarlijkse fietstocht.

Henk Naus zet zich al 25 jaar in voor ouderen. Hij verleent hulp op allerlei manieren zoals het bijhouden van tuinen en het regelen van vervoer.

Van 1985 tot 1995 was hij lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool Leewervelt in Reuver. Daar was hij samen met andere ouders nauw betrokken bij de ontwikkelingen op school en de vraagstukken die daarbij komen kijken.

Eerder dit jaar ontvingen twee andere inwoners van de gemeente Beesel al een Koninklijke Onderscheiding. Op 19 maart werd de heer Gerard Pubben (1950) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 26 maart werd de heer Herbert van Leipsig (1962) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gemeente Beesel is blij met en trots op deze en de vele andere vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeenschap.