Privéfeesten (bijvoorbeeld een communie, bruiloft, verjaardag of tuinfeest) zijn geen publiek toegankelijke evenementen. Hier hoeft u geen melding van te doen of vergunning voor aan te vragen. Voor privéfeesten worden geen openbare wegen afgesloten.

Vergunningscheck

Doorloop de stappen in de checklist evenementen (PDF, 253.4 kB)  (PDF, 104.9 kB)om na te gaan of een Melding evenement volstaat of dat u een evenementvergunning moet aanvragen. Twijfelt u na het doorlopen van de checklist? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92 of stuur een e-mail naar info@beesel.nl.

Melding evenement

Blijkt uit de vergunningscheck dat een melding voldoende is? Vul dan het meldingsformulier evenementen (PDF, 147.5 kB) in. U hoeft geen evenementvergunning aan te vragen. Dien de melding uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement in. Geef het meldingsformulier af bij de klantenbalie of mail het naar info@beesel.nl. U kunt het ingevulde meldingsformulier ook opsturen naar:

Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Evenementenvergunning aanvragen

Blijkt uit de vergunningscheck dat u een evenementvergunning nodig heeft? Vul dan het e-formulier Evenementvergunning in.

  • Zorg ervoor dat u in ieder geval de volgende informatie vermeldt bij het aanvragen van de evenementenvergunning: de geplande datum/data, tijdstip(pen) en duur, het aantal bezoekers of deelnemers dat u verwacht en de voorzieningen op gebied van onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en de vluchtroutes voor het publiek.
  • Voeg een nauwkeurige plattegrond van het evenemententerrein toe. Gebruik hiervoor de richtlijnen van de Veiligheidsregio (Deze link gaat naar een andere website).
  • Vraag de vergunning uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement aan.

Let op: de aanvraag moet op tijd en volledig ingevuld bij ons binnen zijn inclusief de vereiste plattegrond. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

De gemeente vraagt advies aan de veiligheidsregio bij het beoordelen van uw aanvraag. Op de website van de Veiligheidsregio Limburg Noord vindt u meer informatie over de veiligheid bij uw evenement (Deze link gaat naar een andere website).

Aan het aanvragen van een evenementvergunning zijn legeskosten verbonden. Plaatselijke verenigingen en stichtingen hoeven deze legeskosten niet te betalen.

Vindt u het filmpje lastig te begrijpen? Lees dan de uitgeschreven tekst.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert, heeft u vaak aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen/ontheffingen nodig heeft:

Bij een Melding evenement moet u deze vergunningen en ontheffingen apart aanvragen.
Heeft u een evenementvergunning nodig? Dan is een aparte aanvraag NIET nodig. In het e-formulier Evenementvergunning zijn deze aanvragen meegenomen.