Coronaregels evenementen

Vanaf 26 juni 2021 mag u weer evenementen organiseren. U organiseert uw evenement volgens de coronaregels. 

Aanvraag

 • Uw evenement voldoet aan de normale regels voor evenementen en aan de landelijke coronaregels voor evenementen.
 • U moet laten zien dat uw evenement ‘coronaproof’ is. Gebruik hiervoor het format coronaproof plan (PDF, 131.9 kB) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
 • De gemeente en de hulpdiensten (politie, brandweer, GGD) controleren of uw coronaplan en de coronaplattegrond volgens de regels is.
 • Als uw aanvraag niet voldoet aan de coronaregels voor evenementen, dan krijgt u geen vergunning voor uw evenement.

Evenementen zonder toegangsbewijs

Vaste zitplaatsen

 • U kunt 100% van de 1,5 meter capaciteit gebruiken
 • U registreert de gegevens van uw bezoekers
 • U doet een gezondheidscheck bij uw bezoekers

Geen vaste zitplaats of doorstroomevenement (bijvoorbeeld kermis of braderie)

 • U mag 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen
 • U zorgt zelf dat: bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden
 • U zorgt zelf dat: er niet meer bezoekers zijn dan maximaal toegestaan, bijvoorbeeld via crowd control
 • U zorgt zelf dat: u werkt met gescheiden bezoekersstromen
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers regelmatig een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet meer dan 2 dagen voor het evenement

Evenementen met coronatoegangsbewijs

 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten)
 • Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers
 • Het evenement duurt maximaal 24 uur
 • 1 overnachting is toegestaan
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers
 • Reserveren is verplicht
 • Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement)
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers regelmatig een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet meer dan 2 dagen voor het evenement
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD

Vergunningscheck

Doorloop de stappen in de checklist kleine evenementen (PDF, 253.4 kB) om na te gaan of een Melding klein evenement volstaat of dat u een evenementvergunning moet aanvragen. Twijfelt u na het doorlopen van de checklist? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92 of stuur een e-mail naar info@beesel.nl.

Melding klein evenement

Voldoet uw evenement aan de criteria voor een klein evenement? Vul dan het meldingsformulier kleine evenementen (PDF, 381.8 kB) in. U hoeft geen evenementvergunning aan te vragen. Dien de melding uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement in. Geef het meldingsformulier af bij de klantenbalie of mail het naar info@beesel.nl. U kunt het ingevulde meldingsformulier opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. Facilitaire Zaken
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Evenementenvergunning

Blijkt uit de vergunningscheck dat u een evenementvergunning nodig heeft? Vul dan het e-formulier Evenementvergunning in. Vraag de vergunning uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement aan.

Aan het aanvragen van een evenementvergunning zijn legeskosten verbonden. Plaatselijke verenigingen en stichtingen hoeven deze legeskosten niet te betalen.

Vindt u het filmpje lastig te begrijpen? Lees dan de uitgeschreven tekst.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen/ontheffingen nodig heeft:

Bij een Melding klein evenement moet u deze vergunningen en ontheffingen apart aanvragen.
Heeft u een evenementvergunning nodig? Dan is een aparte aanvraag NIET nodig. In het e-formulier Evenementvergunning zijn deze aanvragen meegenomen.