Voorwaarden

Als u een ontheffing wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn.
  • mag u niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
  • beschikt u over een Verklaring sociale hygiëne.
  • bent u altijd aanwezig op het moment dat de alcoholhoudende dranken geschonken worden.

Aanvragen ontheffing

Wilt u een ontheffing Drank- en Horecawet aanvragen? Vul dan het formulier ontheffing Alcoholwet (PDF, 69.5 kB) in. Dien de aanvraag uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement in. Geef het formulier af bij de klantenbalie of mail het naar info@beesel.nl. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Ontheffing bij evenement

Heeft u een evenementvergunning nodig voor uw evenement? Dan hoeft u de tijdelijke ontheffing niet apart aan te vragen. Bij een evenement is de ontheffing opgenomen in de aanvraag voor de evenementvergunning. Volstaat een Melding evenement? Dan moet u de ontheffing wel apart aanvragen.