Heeft uw kind een andere achternaam dan u? Dan moet de douane kunnen vaststellen dat u ouder en kind bent. Reist uw kind alleen of met andere mensen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennissen)? Dan moet duidelijk zijn dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Documenten voor reizen met kinderen

Op de website van de Koninklijke Marechaussee kunt u een toestemmingsformulier downloaden. Dit toestemmingsformulier is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Neem dit toestemmingsformulier mee als u op reis gaat. Meer informatie over reizen met kinderen vindt u op de website van de  Koninklijke Marechaussee (Deze link gaat naar een andere website)  en de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website)

Naam van (gewezen) partner in identiteitsbewijs

Heeft u een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig? Dan kunt u de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner laten toevoegen. Op deze manier heeft u dezelfde achternaam als uw kind(eren) op uw reisdocument staan.

Bewijs dat uw handtekening echt is

De gemeente kan uw handtekening op een toestemmingsformulier legaliseren voor een reis naar het buitenland. Dit betekent dat de gemeente met een stempel op het document bevestigt dat het uw handtekening is. Meer informatie over het legaliseren van een handtekening.

Controles alleen buiten Schengenlanden

De persoonscontroles worden niet in alle landen uitgevoerd. Bij een reis binnen het Schengengebied 
(de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole. Reist u naar of vanuit een land buiten het Schengengebied (Deze link gaat naar een andere website)? Dan is er wel persoonscontrole.