Afspraak maken

Wilt u uw handtekening laten legaliseren? Dan moet u op het gemeentehuis uw handtekening zetten in het bijzijn van een ambtenaar. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Met een stempel op het document verklaart de gemeente dat de handtekening op het document gezet is door degene die het document moest ondertekenen.

Legalisatie van een handtekening kan nodig zijn voor:

  • Aanvraag van een garantverklaring
  • Medische verklaringen
  • Verklaring omtrent inkomen en vermogen
  • Formulier 'Toestemming met minderjarige reizen naar het Buitenland'

Meenemen

  • Het document waarop u de handtekening wilt plaatsen. Let op! U tekent het document pas in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld

Kosten

Het legaliseren van uw handtekening kost € 12,35.
U krijgt het document met uw gelegaliseerde handtekening meteen mee naar huis.