Gemeente Beesel streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Beesel die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Beesel te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Beesel is beschikbaar via de volgende link: https://www.beesel.nl/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen.

Nalevingsstatus

Gemeente Beesel verklaart dat de gemeentelijke website(s) nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus geven we aan hoe ver Gemeente Beesel is gevorderd met de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de websites toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@beesel.nl.


Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf lichten we toe waarom de gemeentelijke websites nog niet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar. Er zijn nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar die de toegankelijkheidsverklaring kunnen onderbouwen. Een onderzoek naar de toegankelijkheid wordt afgerond in week 42. Uiterlijk eind januari 2020 vervangen we deze toegankelijkheidsverklaring door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.