De links waarop de inhoud van de website Gemeente Beesel te vinden is:

Bekijk het actuele en volledige overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Beesel.

Nalevingsstatus

Gemeente Beesel verklaart dat de gemeentelijke website gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus geven we aan hoe ver gemeente Beesel is gevorderd met de toegankelijkheid van de gemeentelijke website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is op 02-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van gemeente Beesel. Functie: Gemeentesecretaris. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@beesel.nl.


Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman (Deze link gaat naar een andere website).

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De status van de website gemeente Beesel: voldoet gedeeltelijk
De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beesel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:


Download het onderzoeksrapport waarop de claim is gebaseerd.

Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:

 • Datum: 04-05-2020
 • Type onderzoek: handmatig onderzoek
 • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
 • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
 • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 24 maanden.
 • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:

 • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.

Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart gemeente Beesel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Op de homepagina bleek er een problemen te zijn met de alternatieve tekst van zowel het logo in de footer en bij de verhalencarroussel.
 • Oorzaak: Tekstalternatief (alt="") was niet juist ingevuld.
 • Gevolg: Bij het logo in de footer ontbrak in de alternatieve tekst: "Gewoon Anders". Daardoor was de alternatieve tekst niet compleet. In de verhalencarrousel kregen de decoratieve afbeeldingen hetzelfde tekstalternatief als de titels van de verhalen. Hierdoor werd er met hulpsoftware twee keer hetzelfde weergegeven of voorgelezen.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Gemeente Beesel heeft dit probleem direct na de inspectie laten aanpassen door de websiteontwikkelaar. Deze genoemde afwijking uit het rapport is dus verholpen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: maatregel is 05-05-2020 uitgevoerd.

SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de invoervelden bij het formulier van de afvalkalender kon niet programmatisch bepaald worden.
 • Oorzaak: Er is geen autocomplete-attribuut met een gestandaardiseerde waarde om het type invoer te identificeren toegevoegd.
 • Gevolg: De invoervelden postcode en huisnummer van de afvalkalender konden niet programmatisch bepaald worden.
 • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Gemeente Beesel heeft dit probleem direct na de inspectie laten aanpassen door de websiteontwikkelaar. Voor de postcode is het autocomplete-attribuut: autocomplete="postal-code" toegevoegd. Voor het huisnummer bestaat geen autocomplete-waarde en dus is het attribuut daar niet nodig. Deze genoemde afwijking uit het rapport is dus verholpen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: maatregel is 05-05-2020 uitgevoerd.

SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van tekst op foto's is op sommige plekken niet groot genoeg.
 • Oorzaak: De tekstkleur heeft niet voldoende contrast met de achtergrondkleur van de foto.
 • Gevolg: De tekst zal voor sommige bezoekers moeilijk(er) te lezen zijn.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Gemeente Beesel heeft dit probleem direct laten aanpassen door de websiteontwikkelaar. Er is een zwarte schaduw toegevoegd achter de letters, waardoor het contrast tussen de letters en de achtergrond voldoende is. Deze genoemde afwijking uit het rapport is dus verholpen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: maatregel is 01-07-2020 uitgevoerd.

SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Het logo van gemeente Beesel in de footer fungeert als link: naar de homepagina. In de toegankelijkheidsnaam van de link komt niet alle zichtbare tekst uit het logo terug: ('Naar de homepage, Logo gemeente Beesel').
 • Oorzaak: De tekst 'Gewoon Anders ontbreek.
 • Gevolg: Hulpsoftware geeft niet alle tekst weer of leest niet alle tekst voor die zichtbaar is.
 • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Gemeente Beesel heeft dit probleem direct na de inspectie laten aanpassen door de websiteontwikkelaar. Deze genoemde afwijking uit het rapport is dus verholpen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: maatregel is 05-05-2020 uitgevoerd.