Afspraak maken

Maak een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.

Kosten

Aan het aanvragen van een exploitatievergunning zijn legeskosten verbonden.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek beantwoordt u een aantal vragen over uw horecabedrijf. Heeft u vragen? Dan krijgt u daar ook antwoord op. U ontvangt tijdens dit gesprek de benodigde aanvraagformulieren voor de horeca exploitatievergunning.

Vervolggesprek

Heeft u alle formulieren ingevuld? Maak dan een afspraak voor een vervolggesprek. Neem de ingevulde formulieren mee naar uw afspraak. Neem ook de volgende documenten mee:

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • Arbeidscontract van alle leidinggevenden
 • Koop- en of huurakte van het pand
 • Kopie identiteitsbewijs van alle leidinggevenden
 • Akoestisch rapport (indien nodig)
 • Financieringsgegevens
 • Overnamecontract

Spelregels exploitatievergunning

In een exploitatievergunning horecabedrijf worden de volgende zaken vastgelegd:

 • Het soort horecabedrijf dat u heeft
 • De ondernemingsvorm van het bedrijf
 • De openingstijden
 • De toestemming voor een terras
 • Wie de vergunning heeft gekregen

Uitzonderingen

U heeft geen exploitatievergunning nodig voor een:

 • Zorginstelling
 • School
 • Bedrijfskantine
 • Ziekenhuis

Beslistermijn

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag.

Drankverkoop

Gaat u in uw horecabedrijf alcoholische dranken verkopen? Dan heeft u naast een exploitatievergunning ook een drank- en horecavergunning nodig.