Bekijk de economische visie in één oogopslag

We erkennen de uitdagingen die op ons afkomen. Maar we zien ook de kansen die zich voordoen en maken duidelijk wat de rol is van de gemeente, ondernemers en andere belanghebbenden. Op basis van de visie gaan we aan de slag met concrete acties voor zowel de centra, de bedrijventerreinen als het buitengebied.

Heeft u vragen? Of wilt u meedenken over de uitvoering van acties? Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionaris door een e-mail te sturen naar: bedrijvenloket@beesel.nl.