Drank- en horecavergunning aanvragen

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als:

 • U een horecabedrijf start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
 • De op de vergunning vermelde ’leidinggevende’ wijzigt
 • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt

Afspraak maken

Maak een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.

Kosten

Aan het aanvragen van een exploitatievergunning zijn legeskosten verbonden.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek beantwoordt u een aantal vragen over uw horecabedrijf. Heeft u vragen? Dan krijgt u daar ook antwoord op. U ontvangt tijdens dit gesprek de benodigde aanvraagformulieren voor de drank- en horecavergunning.

Vervolggesprek

Heeft u alle formulieren ingevuld? Maak dan een afspraak voor een vervolggesprek. Neem de ingevulde formulieren mee naar uw afspraak. Neem ook de volgende documenten mee:

 • Burgerservicenummers van de ondernemers en leidinggevenden
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kopie identiteitsbewijs van alle leidinggevenden
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden
 • Koop-, huur-, of pachtovereenkomst van wie de onderneming is
 • Plattegrond van de inrichting of het terras
 • Bij een vereniging of stichting: afschrift van de statuten

Beslistermijn

De behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken. De gemeente kan deze periode met 8 weken verlengen.