Opbrengst gesprekken over herontwikkeling van de Schakel

woensdag 12 juni 2024

De herontwikkeling van de Schakel

De gemeente is – in samenwerking met diverse partners – bezig met de herontwikkeling van de Schakel. De locatie behoudt daarbij de functie van een accommodatie waarin verenigingen hun thuis vinden. Het wordt een plek die verbindt en waar verenigings- en sociaal-maatschappelijke functies in elkaar overvloeien en elkaar versterken. Een plek waar u terecht kunt voor een mix van activiteiten en faciliteiten in het kader van ontmoeting, cultuur, kennisbevordering, beweging en ondersteuning; waar inwoners elkaar vinden en waar gemeenschapszin ontstaat.

In gesprek met betrokkenen

De gemeente Beesel ging de afgelopen tijd in verschillende bijeenkomsten in gesprek met betrokkenen over de herontwikkeling van de Schakel. We spraken met huidige gebruikers, mogelijk nieuwe gebruikers en met geïnteresseerden. We haalden veel waardevolle informatie op die we meenemen in het vervolg. Deze input hebben we een plaats gegeven in onderstaande praatplaat.

In de praatplaat ziet u verschillende thema’s uitgewerkt: inspiratie, algemeen, gebouw, beheer, horeca en toegankelijkheid. Per thema ziet en leest u welke ideeën er zijn opgehaald.

Aanvullingen op praatplaat

Misschien is het u niet gelukt om aanwezig te zijn bij een van de momenten om input te geven. Als u nog iets wilt aanvullen op de praatplaat óf u zich er juist goed in herkent, voel u dan vrij om hier een e-mail over te sturen naar deschakel@beesel.nl.

Vervolg

Met de opbrengsten en inzichten gaan we een eerste inschatting maken van hoe de toekomstige Schakel eruit komt te zien. Ook maken we een inschatting welke stappen hiervoor nodig zijn en hoeveel tijd dit kost. We gaan en blijven in gesprek met betrokken partijen. Zodra we weer een stapje verder zijn informeren we u hier weer over. Via de website en social mediakanalen van de gemeente Beesel houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen het project.