Commissievergadering en behandeling kadernota 27 mei 2024

woensdag 22 mei 2024

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op 27 mei 2024 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.

Voorzitter: L. Cremers
Griffier: N. Vintcent

Bekijk de stukken voor de vergadering (Deze link gaat naar een andere website).

Openbare bespreking Kadernota

Aansluitend aan de commissievergadering vindt de beeld- en oordeelsvormende behandeling van de kadernota 2025 plaats. Deze openbare bespreking van de kadernota begint naar schatting om ongeveer 20.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier: N. Vintcent

Ook de stukken voor deze vergadering kunt u inzien. (Deze link gaat naar een andere website)

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.