Afschaffen inkomenstoets bij aanvragen voor huishoudelijke hulp via Wmo

dinsdag 26 maart 2024

De inkomenstoets wordt niet meer gebruikt bij aanvragen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Door de inkomenstoets werden aanvragen voor huishoudelijke hulp afgewezen als het inkomen hoger is dan de gestelde grens.

We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van inwoners

Als gemeente gaan we zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van inwoners. De gemeente stimuleert zelfredzaamheid. Inwoners die niet zelfredzaam zijn en ondersteuning nodig hebben die ze niet zelf kunnen organiseren, kunnen ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo.

Opnieuw huishoudelijke hulp aanvragen na een eerdere afwijzing

Heeft u de afgelopen jaren huishoudelijke hulp via de Wmo aangevraagd? En is uw aanvraag afgewezen omdat uw inkomen hoger was dan de gestelde grens? Heeft u nog steeds ondersteuning nodig? Kunt u deze ondersteuning niet zelf organiseren? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u nu mogelijk wel ondersteuning vanuit de Wmo.

Wilt u huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen? Neem dan contact op met het Samenlevingsloket van de gemeente Beesel. Stuur een e-mail naar samenlevingsloket@beesel.nl. Of bel 077 – 474 92 92 met een bericht voor het Samenlevingsloket. Een medewerker neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Afschaffen inkomenstoets na uitspraak Centrale Raad voor Beroep

Sommige inwoners hebben bezwaar gemaakt nadat hun aanvraag voor huishoudelijke hulp werd afgewezen op basis van de inkomenstoets. Op 9 januari 2024 heeft de Centrale Raad voor Beroep 2 beroepszaken behandeld. De uitspraak van deze beroepszaken is ontvangen op 29 februari en 6 maart 2024. De Centrale Raad voor Beroep heeft de inwoners in het gelijk gesteld. De aanvraag voor huishoudelijke hulp had niet afgewezen mogen worden.

Wel begrijpt de Centrale Raad voor Beroep dat de zorg nog meer onder druk staat als de financiële draagkracht niet meegewogen mag worden. Als de financiële draagkracht niet wordt meegewogen maken meer inwoners aanspraak op huishoudelijke hulp via de Wmo. Dit zorgt ervoor dat de zorgvraag toeneemt. Op dit moment is de druk op de zorg al hoog doordat er te weinig personeel is. Mede daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan. Als meer inwoners gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit de Wmo is de verwachting dat deze druk op de zorg alleen maar groter wordt. En daardoor komt de zorg voor de kwetsbare inwoners mogelijk in het gedrang.

De Centrale Raad voor Beroep geeft aan dat het Rijk aan zet is om de wetgeving aan te passen. Zodat het voor gemeenten wel mogelijk wordt de financiële draagkracht van inwoners mee te kunnen wegen. De uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep heeft gevolgen voor de werkwijze van aanvragen voor huishoudelijke hulp in de gemeente Beesel. De inkomenstoets wordt vanaf nu niet meer gebruikt. De gemeente gaat hierbij zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van inwoners. Inwoners die ondersteuning zelf kunnen regelen, worden gestimuleerd dit te doen. Zo zorgen de gemeente en de inwoners samen dat de druk op de zorg niet te veel toeneemt.

Automatische verlenging van huishoudelijk hulp voor inwoners die bezwaar hebben gemaakt

Had u al bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van uw aanvraag voor huishoudelijke hulp via de Wmo? U kreeg al huishoudelijke hulp via de Wmo in afwachting van de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. Deze huishoudelijke hulp wordt nu automatisch verlengd. U krijgt hiervoor een nieuwe beschikking.