Update verkeersmaatregelen Mariastraat en Heerstraat in Reuver

donderdag 22 februari 2024

Om verkeersoverlast tegen te gaan, zijn er recent verkeerskussens geplaatst in de Mariastraat en Heerstraat in Reuver. De kussens hebben een snelheidsvertragende werking. Na meerdere meldingen constateerden we dat de verkeerskussens - in de huidige vorm - niet helemaal het gewenste effect opleveren. De plaatsing van de verkeerskussens is daarom opgeschort en we zijn aan de slag gegaan met een verbetering van het ontwerp. De omwonenden hebben we hierover geïnformeerd.

Een verbeterd ontwerp

We hebben opdracht gegeven tot een verbetering van het ontwerp. In het aangepaste ontwerp is er voldoende ruimte voor de fietsers en scootmobielen. Daarmee wordt de ruimte tussen de verkeerskussens verkleind. Het aangepaste ontwerp is bij een aantal partijen getoetst: de leverancier van de verkeerskussens, Veilig Verkeer Nederland en een verkeerskundig adviesbureau. Hieruit blijkt dat de we met de aanpassingen de meest verkeersveilige situatie kunnen bewerkstelligen.

Testrit vrachtverkeer

Daarnaast namen we contact op met een aantal lokale ondernemers met vrachtverkeer. Met één van deze lokale ondernemers maakten we een testrit bij een proefopstelling van de verkeerskussens volgens het aangepaste ontwerp. Uit de testrit blijkt dat vrachtwagens op een passende manier over de verkeerskussens kunnen rijden.

Doorvoeren verkeersmaatregelen

Zodra de weersomstandigheden het toelaten voeren worden de maatregelen doorgevoerd. De reeds geplaatste verkeerskussens worden aangepast naar het nieuwe ontwerp en de resterende verkeerkussens worden geplaatst. Daarnaast zetten we in op een gedragscampagne om weggebruikers nogmaals te attenderen op de maximumsnelheid in de Heerstraat en Mariastraat. Dit doen we met vernieuwde sandwichborden, tijdelijke wegmarkeringen en smileys.