Aan de slag met het woonwagenbeleid

donderdag 8 februari 2024

Gemeente Beesel gaat de komende tijd aan de slag met een woonwagenbeleid. Hiermee geven we invulling aan de visie vanuit het Rijk waarin aandacht wordt gevraagd voor het waarborgen van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Het beleid wordt gebaseerd op de behoefte aan woonwagens in onze gemeente. Een eerste stap om tot beleid te komen was daarom om de behoefte te peilen.

Resultaat behoeftepeiling

In de tweede helft van 2023 heeft gemeente Beesel samen met Be Flex een oproep gedaan in de gemeente Beesel. Woonwagenbewoners en geïnteresseerden met een woonwagenverleden in Beesel werden opgeroepen om in gesprek te gaan over hun behoefte aan een woonwagenstandplaats. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er in de gemeente Beesel op dit moment behoefte is aan 8 extra woonwagenstandplaatsen.

Beleid maken

Op basis van de behoefte die er ligt gaan we de komende periode in samenspraak met de betrokken standplaatswensers aan de slag met het maken van beleid. In dit beleid beschrijven we of en op welke manier we invulling kunnen en gaan geven aan de bestaande behoefte van 8 extra woonwagenstandplaatsen. Het woonwagenbeleid wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.