Update voortgang nieuw Integraal Kindcentrum

maandag 5 februari 2024

Update voortgang nieuw Integraal Kindcentrum
De gemeente Beesel wil een nieuw Integraal Kindcentrum realiseren ter vervanging van de bestaande basisschool Het Spick. Het huidige schoolgebouw is verouderd en voldoet niet maar aan de hedendaagse eisen. De komende jaren wordt er gewerkt aan een Integraal Kindcentrum op sportpark de Solberg in de kern Beesel.

Wat is een Integraal Kindcentrum?
Het Integraal Kindcentrum is een locatie waar verschillende doelgroepen een plek krijgen. Naast basisonderwijs, is er in het Integraal Kindcentrum ook ruimte voor kinderopvang en dagopvang voor ouderen. We willen dus een locatie creƫren waar het voor jong en oud fijn is om de dag door te brengen. Een nieuwe gymzaal op de locatie is nog onderwerp van gesprek. De gemeenteraad neemt hier binnenkort een besluit over.

Welke stappen hebben we gezet?
Er zijn al een aantal stappen gezet op weg naar het Integraal Kindcentrum. Zo heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatie en heeft het budget beschikbaar gesteld om verdere voorbereidingen te treffen. Ook hebben we onderzocht welke partijen een plek krijgen op de nieuwe locatie en hebben we een gespecialiseerd bureau geworven dat ons gedurende het project gaat ondersteunen.

Welke stappen gaan we de komende periode zetten?
De komende tijd gaan we input ophalen om tot een goed plan te komen. Daarvoor gaan we onder andere in gesprek met partijen die mogelijk een plaats krijgen op de nieuwe locatie. Ook direct omwonenden betrekken we hierbij.
Samen komen we tot een beeld van hoe we willen dat een dag op de nieuwe locatie eruit komt te zien. Een architect maakt hier een ontwerp van in de vorm van tekeningen van de nieuwe locatie. Daarna volgt de aanbesteding voor het bouwen van het Ingegraal Kindcentrum en volgt het proces om te komen voor de benodigde vergunningen. Eerlijk is eerlijk: dit is een proces wat aandacht nodig heeft en best lang duurt. We verwachten in het tweede deel van 2025 te starten met de bouw van de nieuwe locatie.

Hoe blijft u op de hoogte?
De komende tijd blijven we communiceren over de ontwikkelingen rondom het Integraal Kindcentrum. Dat doen we onder andere via de communicatiekanalen van de gemeente Beesel, maar ook via een nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via deze link (Deze link gaat naar een andere website).