Hoe zorgen we er samen voor dat gemeente Beesel (na school) een fijne plek is voor jongeren?

vrijdag 2 februari 2024

Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan jongeren zelf? En dat is ook precies de vraag waar jongeren van 3 VMBO van het Grescollege actief mee aan de slag gaan de komende 2 maanden. Op donderdag 1 februari was de startbijeenkomst bij het Grescollege.

Het Grescollege en de gemeente werken samen om jongeren actief mee te laten denken met het beleid van de gemeente. Dit gebeurt met de landelijke methode van Speaking Minds. In een aantal bijeenkomsten gaan de jongeren zelf aan de slag met een beleidsvraag van de gemeente. De jongeren van het Grescollege buigen zich over de vraag: Hoe zorgen we er samen voor dat gemeente Beesel (na school) een fijne plek is voor jongeren? Jongeren voeren zelf onderzoek uit en nemen dit mee in hun adviezen voor de gemeente. Ze presenteren de adviezen zelf aan de gemeente en vervolgens is de gemeente aan de beurt om met de adviezen aan de slag te gaan.

Een paar weken nadat de jongeren hun adviezen hebben gedeeld, komt wethouder Anouk Huijs naar de school om te vertellen wat er met de adviezen van de jongeren is gebeurd. “Als gemeente maken we beleid om al onze plannen te realiseren op de korte en lange termijn. Dit doen we voor de inwoners uit onze gemeente Beesel, waarvan jongeren nog vele jaren deel van uit zullen maken. Ik ben benieuwd welke adviezen we krijgen van de jongeren en kijk uit naar hun input. Ik weet zeker dat er verrassende ideeën bij zitten waar we ook echt mee aan de slag kunnen,” aldus wethouder Anouk Huijs.