Reacties op project voor ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en Duitsland

vrijdag 26 januari 2024

In mei vorig jaar (2023) is het project voor ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en de Duitse grens aangekondigd. Dit project doorkruist onder meer de gemeente Beesel. Na de aankondiging kon iedereen in een periode van 6 weken reageren op de plannen. In totaal zijn er circa 250 reacties ingediend. Deze reacties zijn nu beantwoord door het projectteam. De reacties met antwoorden zijn nu terug te lezen op de website over dit project.

Delta Rhine Corridor

Dit project heeft de naam Delta Rhine Corridor. De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via Moerdijk en Geleen. De Delta Rhine Corridor is een project van het Rijk en het wordt uitgevoerd door het Bureau Energieprojecten. Het project heeft een omvang van ongeveer 270 kilometer en doorkruist in Nederland 28 gemeenten (waaronder gemeente Beesel) in 3 provincies. Een (eerste) schatting van de planning van het project gaat uit van de start met de aanleg in 2026.

De buisleidingen zijn nodig om grote industrie├źn te kunnen verduurzamen. De kabels zijn nodig om windenergie van zee naar het binnenland te transporteren.

250 reacties op het project

Verschillende onderwerpen kwamen vaak terug in de reacties op het project. De volgende onderwerpen kwamen vaak terug:

  • Nut en noodzaak: Waarom is dit project belangrijk?
  • Locatie van de leidingen en kabels
  • Veiligheid
  • Natuur en milieu
  • Gebruik en waarde van de grond (grondeigenaren)
  • Communicatie: hoe wordt iedereen op de hoogte gehouden?

Alle reacties die zijn ingediend zijn samen met de antwoorden in te zien op de website van het project. De reacties en de antwoorden staan in de Reactienota op deze website. (Deze link gaat naar een andere website)
Later dit jaar wordt het concept-onderzoeksplan voor het project gepubliceerd. Ook dan heeft iedereen weer de mogelijkheid om te reageren en een informatiebijeenkomst bij te wonen. Als het concept-onderzoeksplan wordt gepubliceerd, wordt hier ook een nieuwsbericht over geplaatst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Hier vindt u meer informatie over de Delta Rhine Corridor:

Overzicht kaart waar de Delta Rhine Corridor gaat komen