Vraag de energietoeslag 2023 aan

vrijdag 12 januari 2024

De energietoeslag helpt huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om de hogere energiekosten te betalen. De energietoeslag is een eenmalige uitkering van het Rijk die u krijgt via uw gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden om de energietoeslag te ontvangen en heeft u de energietoeslag niet automatisch uitbetaald gekregen? Dan kunt u de energietoeslag nu zelf aanvragen.

Aanvragen energietoeslag 2023

Om de energietoeslag 2023 aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. Vul het formulier in en stuur het naar de gemeente (adresgegevens staan in het formulier).

Voorwaarden energietoeslag 2023

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de energietoeslag 2023 te ontvangen. Dit zijn de voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Beesel
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U moet energiekosten betalen
  • U ontvangt een bijstandsuitkering van de Participatiewet, bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of een minimaregeling (peildatum 1 oktober 2023)
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum inkomen
  • Het bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering
  • U ontvangt een IOAW of een IOAZ en uw bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering (peildatum 1 oktober 2023)
  • U volgt een schuldhulptraject (WSNP of minnelijke schuldregeling)

Wilt u weten wat de vermogensgrens en normbedragen zijn? Kijk hier op de website van Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een andere website)

Meer informatie over de energietoeslag 2023

Klik hier voor meer informatie over de energietoeslag 2023 en de uitbetaling. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: werkeninkomen@beesel.nl.