Aanpak (jeugd)overlast

dinsdag 9 januari 2024

De afgelopen maanden ontving de gemeente Beesel op formele en informele wijze signalen en meldingen van overlast. De overlast bestond onder andere uit gevaarlijk weggedrag van scooterrijders, verkeersovertredingen, vernielingen, belagend gedrag tegen passanten en omwonenden, het achterlaten van afval en geluidsoverlast. Naar aanleiding van deze meldingen is de gemeente een integrale aanpak gestart met als doel de overlast te verminderen (of beter nog: stoppen). In deze integrale aanpak worden signalen en zorgen besproken met verschillende partners zoals het sociaal domein, politie en het onderwijs. Onderdeel van deze integrale aanpak was het inzichtelijk maken van de groepen die betrokken zijn bij de overlast en de personen die weer betrokken zijn bij de overlastgevende groepen.

Ondernomen acties

Voor de aanpak van de overlast heeft de gemeente straatcoaches ingezet die doordeweeks en in het weekend in de namiddag en avond actief zijn in de gemeente. Door op straat in contact te staan met jongeren, ondernemers, inwoners en verenigingen proberen zij een coachende rol aan te nemen om de overlast te verminderen. Ook heeft de gemeente boa’s in dienst genomen die bij overlastsituaties kunnen ingrijpen.
De gemeente heeft personen die bekend zijn en betrokkenheid hebben bij de overlastgevende groepen per brief geïnformeerd. Ook ouders van minderjarige betrokkenen zijn in kennis gesteld. Dit met het doel om bewustwording te creëren, het gesprek thuis aan te gaan en niet betrokken te raken bij een nieuwe overlastgevende situatie. Daarnaast heeft de gemeente ondersteuning aangeboden indien er een hulpvraag is. In samenwerking met politie zijn ook personen aangemerkt als overlastgevende jeugd. Deze personen zullen intensiever gemonitord worden. Bij strafbare feiten wordt dit ook meegenomen in een eventuele strafeis.
Ook is de gemeente gestart met een behoefteonderzoek onder jongeren. Dit met als doel te onderzoeken wat de jongeren in gemeente Beesel missen en te bekijken of de gemeente hierin iets kan betekenen in samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen.

Blijf overlast melden

De gemeente heeft naar aanleiding van de ondernomen acties, gesprekken en brieven positieve reacties ontvangen. Natuurlijk is de overlast hiermee niet direct opgelost en kijken we naar interventies voor 2024. Zo starten we bijvoorbeeld, op initiatief van de gemeenschap, met buurtouders.

Om inzicht te krijgen en houden in de overlast is het belangrijk om meldingen en signalen te blijven ontvangen. Daarom is het verzoek: blijf overlast formeel melden via: ‘Melding openbare ruimte’ op onze websitel. Bij spoed of strafbare feiten kunnen inwoners het beste een melding doen bij de politie. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen via Meld Misdaad Anoniem (Deze link gaat naar een andere website). Herkende personen en genoteerde kentekens zijn een waardevolle toevoeging bij meldingen.