Eenmalige energietoeslag 2023 definitief

woensdag 22 november 2023

De energietoeslag helpt huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om de hogere energiekosten te betalen. De energietoeslag is een eenmalige uitkering van het Rijk die u krijgt via uw gemeente. Het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 is definitief aangenomen. Gemeente Beesel kan daarom beginnen met het uitkeren van de energietoeslag.

Hoogte energietoeslag 2023

De energietoeslag 2023 is €1.300 per huishouden. De energietoeslag telt niet mee als inkomen.

Studenten komen ook in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Studenten kunnen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) eenmalig een bedrag van €400 ontvangen. Dit geldt alleen voor studenten met een uitwonende basisbeurs én een aanvullende beurs. Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op www.duo.nl/energie (Deze link gaat naar een andere website).

Automatische uitbetaling in november 2023

Ontvangt u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag? De energietoeslag 2023 wordt dan automatisch aan u uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats in de maand november 2023.

Voorwaarden energietoeslag 2023

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de energietoeslag 2023 te ontvangen. Dit zijn de voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Beesel
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U moet energiekosten betalen
  • U ontvangt een bijstandsuitkering van de Participatiewet, bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of een minimaregeling (peildatum 1 oktober 2023)
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum inkomen
  • Het bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering
  • U ontvangt een IOAW of een IOAZ en uw bedrag op uw bankrekening is lager dan de vermogensgrens bij een bijstandsuitkering
  • U volgt een schuldhulptraject (WSNP of minnelijke schuldregeling)

Wilt u weten wat de vermogensgrens en normbedragen zijn? Kijk hier op de website van Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een andere website)

Aanvragen energietoeslag 2023

Voldoet u aan de voorwaarden om de energietoeslag te ontvangen en krijgt u de energietoeslag niet automatisch uitbetaald? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf 1 januari 2024. Houd deze website in de gaten hoe u de energietoeslag vanaf 1 januari 2024 kunt aanvragen.

Heeft u de energietoeslag in 2022 ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag voor 2023 eerder dan 1 januari 2024 aanvragen. U krijgt een brief met het aanvraagformulier thuis gestuurd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: werkeninkomen@beesel.nl.