Besluitvormende raadsvergadering 10 juli 2023

vrijdag 7 juli 2023

Agenda van besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag 10 juli 2023 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.

De vergadering vindt plaats verdeeld over 2 avonden (vervolg op dinsdag 11 juli 2023, vanaf 19:30 uur, Burgerzaal).

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier:  N. Vintcent

De stukken voor deze vergadering en de link naar de stream kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 (Deze link gaat naar een andere website) of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.